Adli Tıp

Adli tıp ve inceleme alanlarında sonuçlarınızın doğruluğunda pek çok şey muhtemeldir. Bir adli tıp incelemesinde zehir testi yaparken, sporculara performans geliştirme ilaçları taramasında, numunelerde eğlencelik uyuşturucu analizinde veya suç mahalinde patlayıcı kalıntısı kontrolü yaparken, yaşamlar ve meslekler donanımınızın doğruluğuna bağımlı olabilir. Agilent Teknolojileri binlerce maddenin onaylanma ve miktar ölçümü becerisini sağlayan dayanıklı cihazlarıyla endüstriye yön vermektedir.

Kriminalistik

Başarılı Kriminal İncelemeler İçin Önemli Ölçüm ve Analiz Çözümleri

Agilent suça karşı savaşta resmi mercilerin ve ilgili bağımsız kuruluşların eksiksiz biçimde tedarik edildiğinin teminini sağlamaktan onur duyar. Özellikle suç ve kanıt kullanımının doğası tabiatı gereği giderek kompleks ve teknik bir hâl aldığından etkili saptama, ölçüm ve analiz çözümleri başarılı kriminal incelemeler, önleme ve yürütme için son derece önemlidir.

İleri düzey saptama ve analiz donanımı yelpazemiz standart kriminal süreçlerin tüm yönlerini kapsar. Mevcut tarama ve ölçüm çözümleri arasında benzersiz hassasiyet, güvenilir günlük LC/MS analizörleri performansına ve MassHunter ve OpenLAB yazılımı tarafından temin edilen ileri düzey otomasyon ve iş akışı yönetimi becerileri ne sahip İyon Kapanı GC/MS sistemleri bulunmaktadır.

Yasadışı maddelerle aynı kimya ve farmakolojiye sahip olan ancak bizzat yasaklanmamış ‘Modifiye İlaçlar’a karşı mücadele Agilent için özel bir uzmanlık alanıdır. Agilent’ın 240 İyon Kapanı ve 7000 QQQ sistemleri bu çabada en ön sırada yer almaktadır ve yapılan çalışmalar Adli Toksikoloji Uygulama Envanteri’mizde (yalnızca adli tıpta kullanım için) ve beraberindeki Temel GC/MS Modifiye İlaç Kiti’nde (yalnızca adli tıpta kullanım için) büyüme sağlamıştır.

DNA Testi

DNA Parçacıklarının Boyutunu ve Konsantrasyonunu Güvenle Ölçün

Etkili analiz için numunelerdeki mevcut nükleer DNA’nın (hasar, bozunma ve kısıtlı numune mevcudiyeti gibi nedenlerle) yetersiz olduğu durumlarda, bir DNA numunesinin maternal kökenini belirlemede mitokondriyal DNA (mt-DNA) testi kullanılabilir. Hizmet personeli veya afetzedelerin kalıntılarını belirlemede ve de tarihi numunelerin analizinde bu çözüm sıkça kullanılır.

Analiz öncesinde DNA parçacıklarının boyutu ve konsantrasyonunun doğru bir şekilde ölçülmesi bu alandaki temel zorluklardan biridir. Agilent 2100 Biyoanalizör ve DNA 500 LabChip bu gibi analizleri ileri mt-DNA sınıflandırması için hızla ve etkili bir biçimde gereken kesinliğe taşır. Sistemlerimiz hem mt-DNA amplifikasyon ürünleri hem de PCR artefaktlarının hızlı miktar analiziyle PCR analizlerinin optimizasyonunu da mümkün kılar.

Doping Kontrolü

Sporda Yasaklı Maddelerin Saptanmasında Kanıtlanmış Tarama Metodu

Sporun adil kalmasını sağlamak hem taraftarlar, hem sponsorlar hem de yarışmacıların büyük çoğunluğu açısından büyük önem teşkil ediyor. Ancak, tüm spor branşlarındaki sporcularsa geniş ve büyüyen çeşitlilikteki yasadışı performans geliştirme ilaçları ve kan ürünlerini kullanmayı sürdürüyor. Agilent, düzenleyici kuruluşların ve Olimpiyatlar ve Pan-Amerikan Oyunları gibi pek çok düzeyde müsabakayı düzenleyen etkinlik organizatörlerinin işbirliğiyle, adil rekabete yönelik bu tehditlere karşı verilen mücadeleye destek sağlamaktan onur duyar.

Agilent doping kontrol laboratuvarlarına gönderilen numuneler için pek çok GC ve LC tarama metodu kullanır. Agilent 1200 Serisi LC sistemi peptit hormonları gibi GC sırasında buharlaşmaya karşı koyamayan numunelerin taranmasında kullanırken, Agilent 7890A GC sistemiyse numunelerin kurucu bileşiklerini saptayabilir. Tarama esnasında hedef maddeler saptandığında, bu maddelerin kimyasının doğrulamasında ve yasaklı madde referans veritabanlarıyla karşılaştırılmasında Agilent’ın Kütle Spektrometresi cihazları kullanılır.

Adli Toksikoloji

Bileşik Saptamasında Doğruluk

Adlı toksikoloji analizi insan dokularında ve diğer maddelerde ilaçlarla metabolitlerinin, kimyasalların, uçucu maddelerin, gazların ve metallerin yokluğunu veya varlığını belirler. Geleneksel yönüyle bilinmeyen bileşiklerin bir incelemesi olan Adli toksikoloji alanı bilinmeyen bileşiklerin saptanmasına doğru genişleme göstermektedir. Başlıca uygulamaları arasında iş yeri ilaç testi, otopsi testi, alkollü araç kullanımı (alkol ve yasadışı ilaç analizi) ve spor/anti-doping testi bulunmaktadır.

Günümüzde ilaç yasalarını atlatmak için geliştirilen banyo tuzları, ekstazi, ketamin ve metamfetamin gibi yasadışı ilaçların sentetik türevleri olan modifiye ilaçların artan kullanımı adli tıp toksikolojisinde gelişmekte olan bir alandır. Matris interferansları nedeniyle bu ilaçların hem dökme formatta hem de vücut sıvılarında analiz edilmesi zor olabilir. Agilent bu zorlu problemin üstesinden gelmeye yönelik olarak ayırma teknolojileri ve güçlü kütüphaneler kombinasyonu kullanımında başarılı olmuştur.

Adli toksikoloji alanı geleneksel kan ve idrar matrislerinin ötesine geçerek saç, oral sıvılar ve tere doğru ilerleme göstermiştir. Bu konuyla ilgili olarak kapsamlı çözümümüz hakkında daha fazla bilgi almak için Oral Sıvı Analizi (yalnızca adli tıp kullamını için) uygulama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Adli Tıpta Numune Hazırlama

Bileşiklerin Doğrulukla Tespiti, Saptanması ve Miktarının Belirlenmesi ve Numune İnterfansının Azaltılması

Numune hazırlama genellikle bir analizin ilk adımıdır. Bu adımın sonucu analitik sürecin geri kalanını etkileyebilir. Kolon enjeksiyonu veya diğer analizler için temsili, tekrarlanabilir, homojen ve uygun bir numuneye ihtiyacınız vardır. Agilent numune hazırlama ürünleri numunelerinizi analize hazır hâle getirerek size ayırma ve dedeksiyon metotlarınızla uyumlu numune alikuotları sağlar. Agilent Bond Elut SPE, Chem Elut, Plexa ve Captiva yıllara dayanan kullanım ve akran değerlendirmesinden geçmiş çalışmalarca desteklenen ve oldukça güvenilen pek çok isim arasında yer almaktadır.

Yüksek kalitede numune hazırlama ürünlerinin yanı sıra Agilent diğerleri arasında, vücut sıvılarında ilaç ve alkol kullanımı analizi gibi adli toksikoloji uygulamaları açısından temel öneme sahip pek çok GC ve LC kolonu da üretmektedir. Kan, idrar, oral sıvılar ve diğer biyolojik maddelerin, yasadışı veya reçeteli ilaç numunleri, gıda veya diğer maddelerin testinde Agilent zamanında ve düşük bütçeyle analitik hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilen ilgili ürünler sunmaktadır.

Günümüzde Adli Toksikolojideki Zorluklara Yönelik Kanıtlanmış Yaklaşımlar (yalnızca adli tıp kullanımı için) başlıklı indirilebilir yeni dökümanımıza bakarak Agilent’ın Adlı Tıpta Numune Hazırlama, Kolonlar ve Sarf Malzemeleri seçenenekleri ve uygulamalarının tamamını keşfedebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi: http://www.chem.agilent.com/en-US/solutions/forensics