Gıda & Tarım

Gıda Testi ve Tarım

Gıda zincirinin küreselleşmesiyle hem tüketiciyi hem de markayı korumak çok daha zahmetli bir hâl alıyor. Günümüzde gıda ve tarım endüstrisi daha hassas, üretken analitik çözümlere yönelik giderek artan taleplerle karşılaşmaktadır. Tutarlı kalitedee ve güvenlikten ödün vermeyen gıda, ürün ve içecekler temin etmekle yükümlüsünüz. Agilent Teknolojileri müşterilerinizin taleplerini yerine getirmenizi sağlayan ürün ve hizmetlerle endüstriye yön veriyor. Cihazlarımız, sistemlerimiz ve sarf malzemelerimiz, yeni gelen ürünlerin denetimi, yeni ürün geliştirme, kalite kontrol ve güvencesi ve paketleme dâhil tüm gıda üretimi zinciri boyunca kullanılır. Agilent endüstrideki en son trendler ve konulardan haberdar olarak en yeni gereklilikleri karşılayan sistem ve uygulamalar geliştirir.

Gıda Takviyeleri, Doğal Bileşikler ve Katkı Maddeleri

Gıda Takviyeleri ve İlgili Fonksiyonel Gıda Analizi

Gıda takviyeleri ve onların hammaddeleri tablet içindeki bir özütten mutfaktaki bir çay paketi ya da yağ şişesine kadar çok farklı çeşitlerdedir. Üreticiler ve düzenleyiciler aktif bileşiklerin beklenen düzeylerde olduğundan emin olmalıdır.

Özellikle otantik olmayan ürünlere doğru ani bir artış gösterebilen aktif bileşiklerin ötesine geçtiiği noktada otantiklik testi de yapılmalıdır. Coğrafi köken, tazelik ve ürün tipi sağlık yararını etkileyebilir ve ayrıca test yapılmasını gerektirir.

LC ve GC metotları, IOC, ISO ve USP gibi referans kuruluşlarınca pek çoğunun anahatları çizilmiş önemli bilinen bileşiklere odaklanmaktadır. Şimdi UHPLC test yapımını hızlandırmakta ve seçimliliği geliştirmektedir.

FTIR uygulanabilir yerlerde çok daha hızlı tanımlama testleri sunmaktadır ve aktif bileşenlerin testi için USP tarafından sıklıkla referans gösterilir. Hızına, azalan numune hazırlama ihtiyacı ve taşınabilir test yapımına uygunluğu eşlik eder.

Kütle spektrometresi ve spektrometre kullanan parmak izi kontrolü çok daha kapsamlı bir otantiklik sunabilir ve ayrıca ürünleri yerleşik göstergeler olmaksızın ele alabilir. Yeni göstergeler düşük düzeylerde tespit edillip tanımlanarak bunların geçici bir kontaminasyon olmadığından emin olunabilir.

Farklı yeni göstergeler bulmak için pek çok numuneden elde edilen spektral veriyi işleyen istatistiksel yazılıma ihtiyaç vardır. Agilent’tan Mass Profiler Professional bunu başarmak için doğrudan Agilent sistemlerinden veri alır.

Gıda Otantikliği

Günümüzün küresel olarak dağıtılan tedarik zincirlerinde gıda ürünlerinin kalitesini hızlı ve verimli bir şekilde garanti altına alan kanıtlanmış, dayanıklı işlemler kullanılması son derece önemlidir. Agilent’ın Gıda Profili Çıkarma Uygulamaları gıda ürününü etkili biçimde analiz etmek, kontaminant ve bozunum düzeylerini tayin etmek ve menşe ve üretim noktalarının doğrulanmasını sağlamak için ileri teknoloji kütle spektrometresi teknolojilerinden yararlanır.

Sezgisel cihaz kontrolü ve veri toplamasına sahip LC/MS ve GC/MS sistemlerimiz et ürünleri, kabuklu deniz ürünleri, hayvan yemi ve diğer gıdda maddelerinde organik ve inorganik kontaminantların belirlenmesinde kullanılır; diğer yandan yüksek numune iş hacimli ICP-MS analizörleri de gıda güvenliği işlemlerinde yüksek düzeylerde sınıflandırma verimliliği sağlar. Veri analizini hızlandırmak için mükemmel otomasyon becerileri sağlayan Mass Profiler Professional (MPP) yazılımı kullanılarak gıda uygulamalarındaki verimlilik daha çok arttırılır.

Gıda İşleme ve Paketleme

Gıda İşleme ve Paketleme Güvenliğini Sağlama

Paketleme ve işleme sonucunda gıda ürünlerinde pek çok istenmeyen bileşik bulunabilir. Hem gıda hem de paketleme üreticilerinin tıpkı resmi düzenleyicilerin devam eden koruma için ve insan maruziyetini veya toksiklik düzeylerini değerlendirmede yaptığı gibi böyle bileşikleri sıkı biçimde kontrol etmesi gerekmektedir.

LC, SFC ve GC teknikleri karmaşık gıda matrislerinde spesifik, eser seviye ürünlerin tespiti ve ölçümü gibi zor işlemleri yerine getirir. Hem laboratuvar hem de saha kullanımı için PAH’lar, akrilamit ve Bifenol A gibi kontaminantların düzeylerinin sürekli olarak izlenmesine yönelik oldukça hassas metotlar mevcuttur. İlave gıda işleme ve paketleme ölçüm metotları arasında uzaktan analiz için taşınabilir cihazların kullanımının (mobil FTIR ile hatta akrilamit ölçümü gibi) yanı sıra kütle spektrometresi ve moleküler spektrometre de bulunmaktadır. Tüm teknikler ayrıca Agilent’ın kapsamlı numune hazırlama portfolyosuyla desteklenir ve her fırsatta tam metodolojiler sağlanır.

Mikotoksinler ve Biyotoksinler

Gıda Ürünlerinde Biyotoksinlerin Saptanması ve Kontrolü

Mikotoksinler, fikotoksinler (deniz biyotoksinleri olarak da bilinir) ve fitotoksinler gibi biyotoksinler mantar enfeksiyonları, diğer toksik organizmalarla (örneğin algler) etkileşim veya beslenme, bir koruma yolu olarak doğal yollarla üretilen toksinler ya da depolama sırasında gıdadaki dâhili süreçler yoluyla gıdada meydana gelirler. Biyotoksinler hem hayvanlar hem de insanlar için son derece tehlikeli olabilir, mevcut olması halinde hastalıklara ve hatta ölümlere yol açabilir ve bunların gıda ve hayvan yemi içerisinde kontrolü büyük önem arz etmektedir.

Pek çok biyotoksin görece büyük molekül ağırlıklarına sahiptir ve onları genellikle LC/MS tekniklerine önceden uygun hâle getirir. LC/QQQ sistemleri tek bir analizde pek çok bileşiği ele alarak düzenlenen bileşiklerin ve insan maruziyeti için izlenmeye değer ilgili diğer bileşiklerin toksikologlarca daha iyi karakterize edilene kadar taranmasına izin verir. LC/QTOF ayrıca hedef miktar belirleme için cevaplar sunabilir ve hedeflenmeyen kazanımları da yerine getirebilir, böylelikle analistlerin bir numunenin içeriği hakkında daha çok inceleme yapmasını sağlayarak metabolomik çalışmalara izin verir.

Kalıcı Organik Kirleticiler

Kalıcı organik kirleticiler (KOK’lar) küçük konsantrasyonlar da bulunması durumunda bile hem doğal çevrede hem de insan sağlığında büyük zararlara neden olabilen büyük ve çeşitli bir kimyasal kontaminant sınıfıdır. KOK’lar, PCB’ler, PCDF’ler, endrin, PAH’lar ve DDT gibi pek çok toksik kimyasal bileşik içerir ve çeşitli endüstriyel ve ticari işlemler sırasında atık madde veya yan ürün olarak üretilir. Ayırıcı kimyasal yapısı ve diğer bileşiklerle etkileşimlerinin doğası nedeniyle POP’lar çevrede uzun süre mevcut bulunabilir ve gıda zincirleri içinden ve türler arasında geçiş yapabilir. Dünyadaki pek çok ülke POP’ların neden olduğu çevre kirliliğini sınırlandırmak için önemli adımlar atmıştır; fakat gelişmekte olan ekonomiler de hâlâ bir kullanım düzeyi bulunmaktadır. POP’lar kolayca yayıldığı için gıda zincirlerini ve çevreyi korumaya dönük muhafaza prosedürleri hala son derece önemli bir meseledir. Agilent’ın ileri teknoloji tespit çözümleri POP’ları saptama ve miktarını belirlemeye yönelik hassasiyet ve analitik beceriler sunarak son derece düşük konsantrasyon düzeylerinde karmaşık numuneleri karakterize eder. GC/QQQ ve LC/QQQ sistemleri bir yandan gıda ürünleri gibi karmaşık matrislerde uçucu bileşiklerin ölçümüne olanak verirken, diğer yandan küçük miktarlardaki kontaminantlar için düşük düzeyde tespit sağlar. LC/QTOF sistemi ayrıca ortaya çıkan bileşiklerin etkili biçimde tespitini ve tanımlanmasını sağlayarak çevrenin POP’lardan korunmasının dayanıklı, verimli ve kapsamlı biçimde gerçekleştirildiğini temin eder.

Pestisitler

Gıda tedarik zincirlerinin giderek küreselleşmesiyle birlikte, hükümetler öncesine göre daha geniş bir pestisit türünü izlemenin yollarını aramaktadır. Bu da yüzlerce bileşiğin pek çok farklı analizle ölçülmesini gerektiriyor; yani laboratuvarların hem doğru hem de uygun maliyetli çoklu atık işlemlerine ve numune hazırlama tekniklerine ihtiyacı var. Kütle spektrometresiyle birleştirilen kromatografi özellikle daha hızlı ve daha hassas kromatografik metotların ve kütle spektrometrelerinin de çıkışıyla birlikte böylesi talepler için tümüyle uygundur. Agilent hedefleri matristen ayıran hem yerleşmiş hem de yeni tamamlayıcı kimya teknolojileri sunarak laboratuvarların hem bildik hem de çok daha zorlayıcı matrisleri ele almasına olanak sağlıyor. Oldukça seçici kütle spektrometrelerimiz ise eser seviyede tespit gerçekleştirdiğiniz sırada matrisi seyreltme fırsatı sunuyor. Birleşik LC/MS ve GC/MS çoklu atık metotları sıklıkla verili bir laboratuvar için ilgili bileşiklerin çoğunluğunu kapsar ve Agilent numune hazırlama stratejileri her ikisi için de bir özüt üretebilir. Agilent’ın uzman ortakları tarafından geliştirilip onaylanan ve mühendislerimizin her yeni cihaz yüklemesi için kurup kontrol ettiği metotlara göre yapılan çoklu atık tarama işlemi için önceden yapılandırılmış ileri LC/MS ve GC/MS platformlarının kendileri de mevcuttur.

Toprak Kalitesi ve Gübre Analizi

Tarımsal Toprak Numunelerinin Hızlı Ölçümü

Küresel piyasa ve toplumsal baskılar çiftçilik metotlarının çok daha sürdürülebilir olmasını talep ettike, toprak kalitesi ve gübre analizi mahsul verimlerini belirlemede giderek önemli değişkenler hâlini almıştır. Ancak gübrelerin büyük hacimde aktif bileşen içermesi ve ölçülen kontaminantların düşük konsantrasyonlarda bulunması nedeniyle etkili analiz oldukça zahmetlidir.

Tarım toprağındaki pek çok elementin hızlı, doğru ve kesin biçimde belirlenmesi önemle vurgulanmaktadır. Mikro besin içeriklerinin analizi bitkiler için mevcut besin düzeylerinin değerlendirilmesine olanak verir ve olası eksikliklerin altını çizer, ancak sistemler çok geniş bir bileşen yelpazesini ölçebiliyor olmalıdır.

Eser Metaller

Gıda ve suda bulunan eser metaller besin yönünden faydalı veya metal türü ve konsantrasyonuna göre oldukça toksik olabilir. Bu metaller, pek çok gıdada doğal olarak bulunurken, bazı esas elementlerin besinsel alımının yetersiz olabildiği bölgelerde beslenmeyi geliştirmeye yönelik bir araç olarak belli gıdalara eklenebilir. Gıda ürünlerinde doğru metal içeriği dengesini temin etmek isteyen Dünya Ticaret Örgütü (WTO) gibi kuruluşlar çeşitli metallerin maksimum konsantrasyon düzeylerini uygulamaya yönelik uluslararası gıda standartları geliştirmektedir.

Ağır metallerin miktarının doğru şekilde belirlenmesi yalnızca gıda güvenliği ve tüketici sağlığı için önem arz etmez, ayrıca metal içeriğinin menşe saptamada kullanılması sayesinde sahte gıda kökeni etiketlemesini engellemede de kullanılır. Tüm metallerin ölçümü kimi zaman yetersiz olabildiğinden bu eser metallerin analitik testi zorlayıcı olabilir ve organik ve inorganik türler arasında ayrım yapmak gerekebilir.

Agilent’ın dayanıklı ve kanıtlanmış MP-AES, ICP-OES ve AAS cihazları bu zorlukların üstesinden gelmenizi sağlayan ideal çözümler sunar. Kapsamlı mevcut teknik yelpazesi son derece hızlı ve basit numune hazırlığı ve analiz olanağı verir ve gereken ilgili tüm elementlerin ölçümü için tek bir analitik sistem kullanılabilir.

Veteriner İlaç Taraması

Hayvan Kökenli Gıdalarda Doğru Veteriner İlaç Ölçümleri

Hayvan kökenli gıdalar özellikle veteriner ilaçlar yönünden analitik kimyagerlerin etkili incelemede en zorlandığı gıdalardan bazılarıdır. Matrisin kompleksliği ve farmasotik analoglearın sayısı sofistike bir test yaklaşım talep ediyor ve farklı ülkelerin farklı yasal gereklilikleri çok çeşitli düzenleyici şartları yerine getiren bir numune referanslaması gerektiriyor.

Bu zorlu görevi gerçekleştirmede Agilent, hayvan kökenli pek çok gıdada bir dizi veteriner ilacı, metaboliti ve dönüşüm ürününü etkili bir şekilde tespit eden LC/MS (LC/MS Veteriner İlaç Uygulama Kiti de dâhil) ve GC/MS teknolojilerini kullanan jenerik ekstaksiyon protokolleri sağlar. Ayrıca moleküler bileşenleri belirlemede LC, SFC ve GC teknikleri kullanılmaktadır ve ileri teknoloj numune hazırlığı tüm tekniklerde verimliliği garanti eder.

İnsan sağlığını yasaklı maddelerden (örneğin steroitler), maddelerin önerilen düzeyleri aştığı uygunsuzca düzenlenmiş ilaç ya da gıdalardan korunması çok önemli bir konudur.

Ayrıntılı bilgi: http://www.chem.agilent.com/en-US/solutions/food-testing-agriculture/pages/default.aspx