İlaçlar

Küçük Moleküllü İlaçlar

İş dünyası, bilim ve mevzuat gereklilikleri değişip birbirine ters düştükçe, farmasotik endüstrisi de sürekli zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Kişiselleştirilmiş tıptan, sözleşmeli araştırma kuruluşlarına kadar, ilaçların piyasaya sürülmesi süreci bugün on yıl öncesine göre son derece farklıdır. Durum böyleyse, bundan on yıl sonra nasıl bir hâl alacak?

Çözümse, önceden riskleri en aza indirecek etkili yolları bularak kazananları belirlemekte saklı. Agilent teknolojilerinde bizler, tam da bunu başarmanıza yardımcı kapsamlı bir ölçüm platformları portfolyosu geliştirdik. Rutin incelemeden en kritik değerlendirmelere kadar, şirketlerin cevaplardan çok faha fazlasına ihtiyacı olduğu kanısındayız; onların ihtiyaç duyduğu şeyler sırada neyin geldiği hakkında akılcı kararlar almalarını sağlayan cevaplardır.

İlaç Keşfi

Agilent’ın ölçüm alanındaki köklü uzmanlığı yarının aerodinamik keşif motorlarının gelişimine yön veriyor. Ayırma ve dedeksiyon teknolojilerindeki 1290 Infinity II LC, analitik HPLC ve UHPLC kolonları, 6500 Serisi Accurate-Mass Quadrupole Time-of-Flight (Q-TOF) LC/MS ve 6495 Triple Quadrupole LC/MS sistemi gibi yeniliklerle Agilent, ilgili bileşiklerin güvenle profilinin çıkarılması, tanımlanması, karakterize edilmesi ve miktarının ölçülmesi için üstün hassasiyet ve veri kalitesi sunmaktadır. Ayrıca, otomasyon platormları ve RapidFire/MS çözümleri ile lead discovery ve ADME gibi yüksek iş hacimli uygulamalarda şirketlere de yardımcı oluyoruz.

Çözümlerimiz, ilaç keşif sürecini ileri götürmede ihtiyacınız olan veriyi sağlamak üzere optimize edilmiştir; bu sayede devam edip etmeme kararı verdiğiniz her zaman, cevabınıza sonsuz bir güven duyacaksınız.

İlaç Geliştirme ve Üretimi

Küçük moleküllü ilaçların geliştirilmesi ve üretilmesinde, yüksek kalite, güvenli ve aktif malzemeler ve nihai dozaj şekilleri sağlamak için etkili süreçlerin yaratılması, titizlikle ayarlanmış etkililik değerlendirmesi ve güvenlik ve üretim kontrollerinin kurulması gerekmektedir. Bugünün rekabetçi farmasotik sektöründe, yüksek kalite standartlarını karşılayan ve pazarlama için mevzuat onayları alan yeni ilaçları hızla geliştirmeye yönelik sürekli bir baskı var.

Agilent, ilaç geliştrime takımlarına küçük moleküllü ilaçların geliştirilmesini daha da ileri götürmedeki zorlukların üstesinden gelmelerini sağlayan güçlü araçlar kullanarak oldukça verimli ve etkili süreçler yaratmada yardımcı çok geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunmaktadır. Dünya çapındaki laboratuvarlarla işbirliği yaparak, ilaç geliştirme, üretme ve mevzuat uyumluluğuna yönelik başarı garantili yaklaşımlar geliştirdik. Tüm dünyada laboratuvardan laboratuvara şimdiye kadarki en mükemmel tekrarlanabilirliği temin etmek üzere kalite kontrol laboratuvarları arasındaki karmaşıklıkları kolaylaştırıyoruz. Agilent’ın kapsamlı çözüm ve hizmet yelpazesi, tasarım yaklaşımının sağladığı kalitemizle daha üstün tekrarlanabilirlik, güvenilirlik ve mevzuat uyumluluğuna olanak verir.

Ekstrakte edilebilir ve sıvıda özütlenebilir maddelerin analizi son yıllarda özel ve büyüyen bir ilgiye sahip bir alan olarak ortaya çıkmıştır ve geniş analitik teknolojiler portfolyomuzun özel olarak sağlam bir şekilde konumlandırıldığı alanlardan biri de budur. Bu uygulama alanına yönelik olarak özel çözümler geliştirmek amacıyla durmadan çalışıyoruz. Söz konusu uygulama alanı hakkında derinlemesine bilgi için tıklayınız.

Biyolojikler & Biyobenzerler

Önemli bir tedavi sınıfı olan terapötikler karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlara çözüm getirdikçe, protein ve antikor bazlı onaylanmış terapötiklerin sayısı tüm dünyada artmaya devam ediyor. Ancak, biyofarmasotiklerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi ise zorluğunu koruyor. Bilgideki ilerlemeler ve teknolojideki gelişmelerden her daim haberdar olmanız ve değişen resmi yönetmelikler dolambacında yönünüzü bulmanız gerekiyor. Dolayısıyla, hızlı ve doğru kararlar almanız çok önemli.

Agilent, terapötikleri başarıyla piyasaya sürmeniz için hastalıkların araştırılmasından kalite kontrol ve üretime kadar sürecin her aşamasında doğru seçimler yapmanıza yardımcı olabilir. Bunun nedeni sadece doğru ve tekrarlanabilir sonuçlar sağlayan güvenilir cihazlar geliştirmemiz de değildir. Bizler biyofarmasotik iş akışının ne olduğunu biliyor ve yeni biyolojik adayları ileriye taşıma hedefiyle araştırma, keşif ve geliştirme motorları olarak birlikte sorunsuzca çalışan ürün aileleri sunuyoruz.

Agregasyon ve Fragman Analizi

Protein Agregatları ve Fragmanlarının Kimliğini ve Miktarını Belirleyin

Hatalı üretim, depolama ve taşıma koşulları nedeniyle oluşan agregatlar, biyofarmasotiklerin güvenliği ve etkinliği bakımından önemli sonuçlar doğurabilir. Agregatların varlığı iki sebeple sakıncalıdır: Birincisi, küçük agregatlar immün reaksiyonlarına yol açabilir ve ikincisi ise ilaç verme esnasında partiküller olumsuz gelişmelere neden olabilir.

Formülasyon, depolama ve klinik kullanım sırasında rekombinant proteinlerin ve monoklonal antikorların (mAb) saflığının izlenmesinde hassas analitik teknikler gerekir. Hatalı üretim, formülasyon, depolama ve taşıma koşulları sonucu bu numunelerde oluşan agregatlar, ebatlarının ana ilaç ürününden farkına bağlı olarak ayrılıp tespit edilebilir. İnceleme altındaki numunenin bütünlüğünün izlenmesinde agregasyon ve konformasyonel değişkenlerin analiz edilmesi amacıyla genellikle UV tespitine bağlı Boyut Dışlama Kromatografisi (SEC) kullanılmaktadır.

Agilent Teknolojileri bilim insanlarının istenmeyen agregatları ve fragmanları analiz edip biyofarmasotik ürünlerden ayırmasına yardımcı pek çok kaynak ve ürün sunar.

Amino Asit ve Ortam Analizi

Amino Asit ve Ortam İçeriğinin Tutarlı Doğrulaması

Her protein ya da peptit benzersiz bir amino asit dizisi ve komposizyonuna sahiptir. Dolayısıyla, partiden partiye tutarlılık gösterilmesi, protein karakterizasyonu ve hücre kültürü izlemesi amacıya ilaç keşfinden üretime kadar amino asit analizi kullanılır. Kolon öncesi türevlendirmeli HPLC amino asitlerin analizinde kullanılan standart bir tekniktir. HPLC ayırmaları için solüsyondaki serbest amino asitlerin UV ya da flüoresans tespitiyle kolon öncesi türevlendirilmesi zaman zaman manuel olarak çevrimdışı gerçekleştirilir. Bu yöntemin olumsuz yanları arasında operatör hatası, ekstra numune manipülasyonu, ek süre ihtiyacı ve kontaminasyon riski artışı bulunmaktadır. Otomatik çevrimiçi türevlendirme söz konusu hata kaynaklarını en aza indirerek anında kesinlik artışı ve zaman tasarrufu sağlar.

HPLC’nin otosamplerı ve kısa, oldukça verimli kolonlarının enjektör programlamasını kullanan tutarlı otomatik O-Fitaldialdehit (OPA) türevlendirmesi hücre kültürü ortamı için ideal, hızlı ve tekrarlanabilir bir amino asit metodu oluşturur.

Agient Teknolojileri bilim adamlarının biyofarmasotik ürünlerdeki amino asitleri ve ortamı analiz etmelerine yardımcı pek çok kaynak ve ürün sunar.

Otomatik Protein Numunesi Hazırlığı

Kesinliği ve İş Hacmi Yüksek Protein Numunesi Hazırlığı

Otomatik biyolojik numune hazırlığı güvenilir otomatik işlemlerle aynı iş akışı içinde miktar tayini ve numune hazırlığı olanağı vererek hataları azaltır ve walkaway süresini arttırır. Rekombinant proteinlerde bu otomatik numune hazırlığı adımları arasında yakalama adımları, glikan giderme ve etiketleme ve peptit haritalaması için protein sindirimi bulunabilir.

Agilent AssayMAP platformu biyomolekül numunesi hazırlığı için özel olarak tasarlanan açık erişimli, walkaway bir otomasyon çözümüdür. Minyatürize edilmiş dolgulu yatak kromatografisi kartuşları, teknoloji harikası Bravo Otomatik Sıvı Taşıma Platformu ve hem yeni hem de deneyimli otomasyon kullanıcıları için açık erişimli bir ortam yaratan basit, uygulama bazlı bir kullanıcı arayüzünün oluşturduğu güçlü kombinasyona dayanmaktadır. Platformda, bir mikrotitre plaka formatında otomatik, yüksek iş hacimli protein sindirimi ve peptit temizlemesi sağlamak amacıyla kesin pozitif yer değiştiren akış kontrolüne ve esnek, özelleştirilebilen protokollere imkân veren 96 proplu şırıngalara sahip ve sınıfında en iyi bir sıvı taşıyıcı/tutucu bulunmaktadır.

Yük Değişkeni Analizi

Güçlü Protein Yükü Değişkenleri Analizi

Proteinler biyofarmasotik üretim ve saflaştırma işlemleri sırasında yük heterojenliği bakımından değişiklik gösterebilirler. Bu değişiklikler yalnızca stabiliteye değil aktifliğe de etki eder. Üstelik bunlar ters immünolojik reaksiyonlara da yol açabilir. Geliştirmede yük değişkenlerinin belirlenmesi ve üretim sırasında bunların izlenmesi güvenilir ve etkili ilaçların üretimi açısından önem arz eder.

Proteinler zayıf asidik ve bazik gruplar içeren pek çok farklı amino asitten meydana gelir. Proteinin net hiçbir yükünün olmadığı ve yüklü bir ortamla etkileşime girmediği pH derecesi, izoelektrik noktasıdır (pl). İyon alışverişi kromatografisinde (IEX), optimal protein ayırması için net yüzey ve pH derecesi arasındaki benzersiz ilişkiden yararlanılabilir. pH derecesi proteindeki yük sayısını belirler ve ayrıca analiz esnasında kullanılan tampondaki proteinin doğal yapısının stabilize edilmesine yardımcı olur.

Agilent elektroforez platformları, biyokromatografi sistemleri ve iyon alışverişi kolonları portfolyosuyla yük değişkenlerinin belirlenmesi ve izlenmesine yönelik güçlü çözümler geliştirmiştir.

Biyolojikler için Yüksek İş Hacmi ve İş Akışı Otomasyonu

Yüksek İş Hacimli İş Akışı Olanağı ve İş Hacmi Otomasyonu Artışı

Rekombinant proteinler olan biyolojikler çözünürlük ve deteksiyon elde etmek amacıyla özel teknikler, kompleks numune hazırlığı ve genellikle uzun analitik metotlar gerektiren oldukça kompleks moleküllerdir Yüksek iş hacimli platformlar ve otomatik iş akışı geliştirme, etkililiği geliştirmek, iş hacmini arttırmak ve kesinlik sağlamak üzere iş akışının bu farklı adımlarını biraraya getirmenin iki yoludur.

Protein saflaştırması ve analizine yönelik hazırlayıcı ve analitik metotlar iki farklı cihaz kurulumu gerektirmektedir. Protein hazırlamada geniş enjeksiyon hacimleri ve yüksek akış hızları gerekirken analitik metotlarda küçük enjeksiyon hacimleri ve düşük akış hızlarına ihtiyaç vardır. Geleneksel olarak bunlar böylesi amaçlar için özel olarak tasarlanan iki cihaz üzerinde gerçekleştirilir. Agilent Teknolojileri sıvı kromatografi sistemleri, klonları, 2D-LC yazılımı, LC/MS ve özelleştirilmiş metot geliştirme LC platformlarıyla yüksek iş hacimli iş akışlarını destekleyen ve arttırılmış iş akışı otomasyonuna olanak sağlayan pek çok çözüm sunmaktadır.

Konak Hücre ve İşlemle İlişkili Kirlilikler

Konak Hücrenin ve İşlemle İlişkili Kirliliklerin Kimliğini ve Miktarını Belirleyin

Bakteriyel ve memeli hücreleri genellikle insani terapötik proteinlerin üretilmesinde konak sistemleri olarak kullanılır. DNA ve proteinler gibi terapötik bileşikle birlikte verildiği takdirde bir güvenlik kaygısına yol açabilen konak hücre maddesinin ortadan kaldırılması saflaştırma sürecinin çok önemli bir parçasıdır. Biyofarmasötiklerin üretimi ilaç üretme ve saflaştırmada kullanılan donanımdan sızanların yanı sıra imalat esnasında saflaştırma tamponları ve solventlerinin kullanımını da içerir.

Agilent Teknolojileri qPCR sistemiyle doğru konak hücre DNA’sı ölçümü ve LC/MS’yle konak hücre proteinlerinin kimliği ve miktarının belirlenmesi için güvenilir çözümler sunar. Agilent ayrıca ICP/OES, ICP/MS, GC headspace analizörleri ve GC/MS platformlarıyla metaller ve çözücü kalıntıları gibi işlemle ilişkili kirliliklerin saptanmasına yönelik kapsamlı bir çözüm yelpazesi sağlamaktadır.

Proteinlerin Kütle Spektrometresi

Doğru Protein Karakterizasyonu

Bozulmamış protein kütlesi konfirmasyonu, başlıkca glikoformlar ve diğer posttranslasyonel modifikasyonların (PTMler) tümü terapötik proteinlerin karakterize edilmesi ve bunların etkililiği ve stabilitesinin anlaşılması açısından kritik ölçümlerdir. Kütle spektrometresi yüksek kütle doğruluğu, özgüllüğü ve hassasiyetiyle tüm bu ölçümlerin tek bir platformda yapılmasını sağlayan temel araçtır.

LC/MS biyofarmasotik endüstrisinde terapötik protein moleküler ağırlıklarının konfirmasyonu amacıyla yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Doğru kütle ölçümü beklenen PTMlerle doğru protein dizisinin belirtilip belirtilmediğinin saptanmasına yardımcı olur. Ayrıca aynı numunede mevcut olan farklı proteinlerin ve PTMlerin göreceli bolluğunu da sağlar. Yüksek çözünürlüklü ve yüksek hassasiyetli bir kütle spektrometresi bu analizi kolaylaştırır.

Agilent Doğru Kütle Uçuş Zamanlı (TOF) LC/MS ve Doğru Kütle Kuadrupol Uçuş Zamanlı (Q-TOF) LC/MS platformları kullanarak bozulmamış protein kütlesi ve yaygın PTMlerin rutin ölçümleri için geliştirilmiş oldukça doğru pek çok çözüm sunmaktadır.

Nükleer Asit Analizi

Oligonükleotit Sentezi İşlemi Boyunca Kirlilikleri Saptama ve İzleme

Sentetik oligonükleotitler viral enfeksiyonlar ve kansr gibi pek çok hastalığın tedavisinde umut vadeden terapötik ajanlar olarak ortaya çıkmıştır. Antisents oligonükleotitler, küçük interferansçı RNA’lar (siRNAlar) ve aptamerler gibi pek çok nükleik asit sınıfı terapötik uygulamalar için araştırılmaktadır. Kenetleme reaksiyonlarının eksik kapaklamasının neden olduğı kirlilikler, ürünle alakalı kirlilikler, başlangıç materyallerindeki kirlilkler ve sentez sonrası işleme izlenmeli, saptanmalı ve giderilmelidir.

Genomik alanındaki büyüme saf sentetik oligonükleotitlere ve farklı genomik tahlillerindeki bu oligonükleotitleri ve oligonükleotit ürünleri analiz etme yollarına ihtiyaç vardır. HPLC seçiciliği, otomasyonu ve sağlamlığı nedeniyle bu oligonükleotitlerin saflaştırmasında ve analizinde sıkça kullanılmaktadır.

Agilent LC/MS sıvı kromatografisi sistemleri ve kolon kimyaları ile oligonükleotit sentezi işlemi boyunca kirliliklerin belirlenmesi ve izlenmesine yönelik kapsamlı bir çözüm portfolyosu sunar.

Peptit Haritalaması

Protein Karakterizasyonu için Doğru Çözümler

Kapsamlı protein karakterizasyonu biyoterapötiklerin kalite kontrolünde oldukça önemlidir. Tekil amino asit değişiklikleri, modifikasyonları ve bozunma ürünlerini tespit edip izleyen güçlü metotları içermektedir.

Peptit haritalaması proteinlerin primer yapısının araştırılmasında gerekli olan temel bir tekniktir. Rekombinant protein farmasotiklerinde peptit haritalaması yapı karakterizasyonunun birinci kanıtı için kullanılır. Biyoişlem geliştirmeyi ve klinik denemeleri desteklemek için partiden partiye kimlik testi için de kullanılmaktadır. Peptit haritalaması rekombinant hücre dizilerinin genetik stabilitesini izlenmesinde tercih edilen güncel metottur. Peptit haritalama süreç takibi ve diğer uygulamalarda da kullanılabilir oluşuyla günümüzde çok daha hızlı ve elverişli bir hâl almıştır.

Agilent Teknolojileri sıvı kromatografi sistemleri ve kolonları, kapiler elektroforez ve LC/MS sistemleri ile oldukça doğru protein dizisi konfirmasyonu, modifikasyonların belirlenmesi ve QA/QC için rutin protein parmak izi takibine yönelik kapsamlı bir çözüm portfolyosu sunmaktadır.

Post Translasyonel Modifikasyonlar ve Bozunma

Modifikasyonların ve Bozunma Ürünlerinin Belirlenmesine Yönelik Doğru Çözümler

Biyofarmasotikler genellikle stabil ve bozulmadan kalacak koşullar gerektiren karmaşık moleküllerdir. Geliştirme sırasında bu moleküllere stabil koşulların saptanması ve imalat esnasında veya ilacın hatalı şekilde saklanması durumunda oluşabilecek bozunma ürünlerinin belirlenmesi amacıyla basınç uygulanır .

Monoklonal antikorlar (mAblar) biyoteknoloji endüstrisi tarafından üretilen en geniş terapötik ilaç sınıfını temsil eder ve bunlar gelecekte farmakolojik hastalıklara müdahalede önemli bir rol oynayacak. Rutin olarak kullanılan bir dizi analiz tekniğiyle birlikte, mAb’ların saflaştırılması, karakterizasyonu ve izlenmesi ilaç geliştirmede kritik bir öneme sahiptir. mAb’ların yük ve hidrofobik yapısındaki heterojenlik nedeniyle imalat, formülasyon ve depolama sırasında iyon alışverişi ve ters faz ayırması bir saflaştırma ve stabilite seçeneği oluyor.

Agilent Sıvı Kromatografi sistemeri, geniş bir kolon kimyası yelpazesi ve elektroforez ile üretim ve formülasyon boyunca bozunma ürünlerinin belirlenmesi ve bunların izlenmesine yönelik güvenilir çözümlere sahiptir.

Protein Kapilleri Elektroforezi

Yük ve Glikozilasyon Durumlarına göre Güvenilir Protein Ayrılması

Proteinlerin ve peptitlerin elektroforezi izoelektrik noktası veya yük durumları, boyut veya bu özelliklerin kombinasyonuna bağlı olarak ayırma sağlar. Yük durumlarına göre bozulmamış protein ayrılmasında veya glikan analizinde Kapiler Elektroforez (CE) yaygınca kullanılmaktadır. CE ayrıca kütle spektrometresiyle de birleştirilebilir ve peptit haritalaması gerçekleştirme de dâhil LC/MS’ye yönelik ortogonal bir teknik olarak da sıkça kullanılır. SDS-PAGE gibi basit elektroforez teknikleri protein stabilite testi ve QC, protein ekspresyonunun at-line izlemesi ve ini protein saflaştırma optimizasyonu ve izlemesinde yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Agilent protein karakterizasyonu için ve uçuş zamanlı kütle spektrometresiyle (TOF MS) bir araya getirildiğinde protein modifikasyonu analizi için Agilent 7100 Kapiller Elektroforez sistemi gibi proteinlerin kapiller elektroforezi ve mikroakışkan elektroforezine yönelik pek çok seçenek sunmaktadır. 2200 TapeStation ve 2100 Biyoanalyzer süre geliştirme boyunca protein akıbetinin izlenmesine yönelik SDF-PAGE jelleri için değiştirme platformları olarak önerilir.

Protein Glikozilasyonu Analizi

Glikan Yapısının Karakterizasyonu ve Glikan Profillerinin İzlenmesine Yönelik Çözümler

Monoklonal antikorların glikozilasyonu yaygn post translasyon modifikasyonlarından biridir. Bu glikoprotein biyofarmasotiklerinde, varlığı, yokluğu, tutunma bölgeleri ve göreceli bolluk profilleriyle bir ilacın etkililiği, farmakokinetikleri, katlanması ve stabilitesi üzerinde önemli etkileri olabilen karmaşık oligosakkarit parçaları bulunmaktadır.

Glikan parçaları monoklonal antikorların immunogenesitesi, efektör fonksiyon etkililiği ve temizliğinde önemli bir rol oynar. Bir rekombinant protein terapötiğinin stabilitesi, glikozilasyon gibi önemli modifikasyonlar için ürünün raf ömrü boyunca uzun süreli izleme gerektirir. Glikozilasyon bozulmamış protein üzerinde analiz edilebilir, ancak dizi bilgisi, kütle analizleri ve glikozilasyon alanlarının belirlenmesi gibi ilave önemli bilgilerin sağlanması için glikopeptit haritalaması yapılmalıdır.

Agilent Teknolojileri mAb-Gliko Çip teknolojisi, LC/MS, sıvı kromatografisi sistemleri ve elektroforez ile glikan yapısının karakterizasyonu ve glikan profillerinin izlenmesine yönelik doğru çözümler sunar.

Titre veProtein Miktar Ölçümü

Rutin Titre ve Konsantrasyon Ölçümüne Yönelik Güçlü Çözümler

Bir biyofarmasotik miktarının doğru şekilde ölçülebilmesi üretimde yüksek verimli bir (titre) fermentasyon ve saflaştırma işleminin geliştirilebilmesi için önemlidir. Biyofarmasotiğin konsantrasyonu güvenilir ve etkili bir formülasyon ve dozun belirlenmesi açısından da önem teşkil eder.

Biyofarmasotiklerin başarıyla geliştirilmesi, süreç tasarlama ve geliştirme çalışmalarını yorumlayan yüksek kalitede analitiklere bağlıdır. Sadece son temizlemeden geçmiş numunelere değil, tüm süreç boyunca uygulanabilen analitik metotlar, sürecin çok daha etraflıca değerlendirilebilmesine imkan vermesi nedeniyle ayrıca faydalıdır.

Agilent Teknolojileri UV/Vis sistemleri, Bravo için AssayMAP ve Sıvı Kromatografi sistemleri ve kolonlarıyla rutin titre ve konsantrasyon ölçümüne yönelik güvenilir çözümler geliştirmiştir.

Ayrıntılı bilgi: http://www.agilent.com/en-us/solutions/pharma-biopharma