Jeokimya, Madencilik & Metaller

Jeokimya, Madencilik & Metaller

Agilent Teknolojileri jeokimya, madencilik ve metaller alanındaki çok çeşitli gerekliliklerin farkındadır. Başarıyla ulaşmanız için analiz cihazlarımızı engebeli ortamlarda yüksek üretkenlik düzeylerinde ve en az düzeyde kullanıcı eğitimi gerektirerek çalışacak şekilde tasarlıyoruz. Çelik ya da alaşım numunelerde büyük ya da eser miktardaki analitleri belirlerken, cevher niteliğinde maddede altın, gümüş ve platin grubu elemenlerini belirlerken veya jeokimya haritalaması gerçekleştirirken, Agilent size en rafine ve en zor numuneleri ele alırken gereken kullanım kolaylığı ve güvenilirliği sunar. Performanstan ödün vermeden daha yüksek verimlilik getiren sistemler ve kompleks matristeri hızla ve kolaylıkla ele alabilmeniz için hassasiyet sunarak cihazınızın esnekliğini arttırıyoruz. Agilent numune konsantrasyonları ve gerçekleştirilen analiz sayısına bağlı olarak ihtiyacınız için özel olarak tasarlanmış sınıfının en iyisi bir sistem sunmaktadır.

Jeoloji

Metal Analizleri için Güvenilir,Güçlü ve Hassas Çözümler

Kesin analiz ve hızlı numune devir süreleri mineral işleyicileri ve jeologlar için esastır. Rekabetçi küresel bir ortamda jeokimya laboratuvarları azalan numune alma miktarlarında değerli metallerin miktarlarının tespit edilmesi nedeniyle interferansların yönetiminin yanı sıra giderek düşen dedeksiyon limitleri içinde artmakta olan bir numune yükünü analiz etme gibi zor görevlerle karşı karşıyadır.

Agilent bu zorlu görevlerin üstesinden gelmeniz için size hassas metal analizinin sınırlarını zorlayan bir dizi esnek, doğru ve güçlü sistem sunuyor. Nadir toprak elementi katışkılarının analizi çığır açan üçlü kuadrupol 8800 ICP-MS sistemiyle gerçekleştirilir. ICP-OES ve MP-AES teknolojileri cevher niteliğindeki değerli metallerin ve ana metal analizi için yüksek hızda sonuçlar sağlar.

Dahası, zorlu jeokimya digestlerinin yüksek iş hacimli numunelemesi dayanıklı bir numune tanıtma sistemiyle analiz edilir; çok amaçlı bir nebulizör (Agilen OneNeb) ve Agilent’ın Mikro GC Sistemi çevre hakkında hızlı, doğru ve hassas bilgiyle yerinde izlemeye yönelik emsalsiz bir kabiliyet sağlar.

Metal Analizi ve İmalatı

Metal İmalatında Katışkıları ve Eser Elementleri Hızla ve Doğrulukla Analiz Edin

İmalatta metalik elementlerin kritik kontaminant izlemesi ürün kalitesinin sağlanması açısından önem teşkil eder ve hem laboratuvarda hem de uzaktan kullanım için pek çok katışkıyı saptayabilen analiz çözümlerine gerek duyulmaktadır.

Agilent’ın kullanımı kolay, dayanıklı ve güvenilir cihazları en zorlu ortamlar için bile uygundur ve çelik ya da alaşım numunelerde büyük ve eser miktarda analiti belirleyebilir veya kesin katışkı analizleri gerçekleştirebilir. GC ve GC/MS cihazları ayrıca çevresel izleme gereklilikleriyle uyumlu doğrulama ve düzenleme çözümleri sağlamaktadır.

Dayanıklı ICP-OES zorlu interferanslar içeren eser düzeyde katışıkıların dedeksiyonuna yönelik kesin ve esnek bir sistemdir. Eser seviyede kontaminantlar için yüksek hassasiyetli sonuçlar veren sistemler üreticilerin üretim kalitesini sürdürmelerine yardımcı olur.

Nadir toprak elementi katışkılarının dedeksiyonu ve miktar ölçümüne yönelik olarak, 8800 Üçlü Kuadrupol ICP-MS Sistemi’nin çığır açan teknolojisi verimliliği ve analiz hızını garanti altına alan otomasyon sistemleriyle geliştirilmiş olup stabil ve sağlam performans sunar.

Madencilik ve Mineral Analizi

Hızlı ve doğru çok elementli analizleri gerçekleştirebiliyor olmak madencilik laboratuvarları için çok önemlidir. Dünyanın en büyük operasyonlarından bazılarında Agilent’ın alevlenebilir veya pahalı herhangi bir gaz kullanmadan işlem yapıp havada güvenle çalışarak emsalsiz bir çok elementli analiz sağlayan Mikrodalga Plazma Atomik Emisyon Spektrometresi (MP-AES) gibi cihazlarını verimliliği ve kesinliğinden yararlanılmaktadır.

Dahası, daha küçük, uzaktan laboratuvarlar ve saha operasyonları da maden gazı analizi için kullanımı kolay Mikro GC’ye ve yerinde kaya ve mineral analizi için elde taşınır FTIR’a yer vermektedir. Özgün ICP-OES teknolojimiz jeokimya analizlerindeki zorlu koşullar ve numuneler için dayanıklı ve güvenilir performans sağlar ve ayrıca ICP-MS cihazlarımız ultra eser analizlerde en yüksek güven düzeyini temin eder.

Maden Güvenliği

Etkili Hava Kalitesi İzlemesiyle Maden Güvenliği Temini

Yer altı madencilerinin ve donanım operatörlerinin güvenliğini sağlamak hayati öneme sahip bir konudur ve hava kalitesini izlemeye yönelik kapsamlı bir yaklaşıma dayanmaktadır. Yer altı maden ortamlarında mevcut olabilen pek çok tehlikeli gaz araştırma, kazı ve madde çıkarma işinin doğasıyla da bir araya gelerek, hem madencilre hem de makinelere yönelik önemli tehditler oluşturabilmektedir.

Bu tehditlerin önüne geçebilmek için hızlı ve güvenilir yerine hava analizlerine gerek duyulmaktadır. Etkili hava kalitesi ve güvenlik izlemesinin esas olduğu iki temel alan bulunmaktadır: operasyon kalitesinin günlük analizi ve herhangi bir kazayı takiben bir madenin (veya bir maden sahasının güvenliğinin sağlanması.

Agilent’ın 490 Micro GC’si sahada laboratuvar düzeyinde hava izleme kabiliyeti sağlamak üzere geliştirilmiştir. Kompakt ve dayanıklı tasarımı en zorlu yer altı maden koşullarında bile donanımın tam randımanlı çalışmayı sürdürmesini sağlar ve kolay kurulumu ve sezgisel operasyonu ise hızlı, doğru ve etkili analizin hızla gerçekleşmesinin mümkün olduğu anlamına gelir.

490 Mikro GC birden fazla maden gazının (helyum, hidrojen, oksijen, nitrojen, metan, karbonmonoksit, etan ve etilen gibi) yerinde analizini sağlamak üzere birbirinden bağımsız dört farklı kolon kanalıyla donatılmıştır ve 2 dakikadan kısa bir süre içinde veri toplamaya başlayabilir. Cihazın kontrolü güçlü ve kullanıcı dostu bir yazılım sistemiyle sağlandığından en az düzeyde eğitim gerektirir.

MP-AES Mineral Analizi

Geniş bir dinamik aralıkta doğru ve etkili çok elementli mineral analizleri gerçekleştirmek madencilik ve jeokimya sektörlerindeki ticari laboratuvarlar için çok önemli ve zorlayıcı bir görevdir. Analiz masraflarının artışı, alevlenebilir gaz kullanımının sıkı kontrolü ve belli coğrafyalarda belli başlı gazların yeterli miktarda tedariğini sağlama zorluğu hem analistler üzerinde baskı oluşturmuş hem de üretimi etkilemiştir.

Geleneksel olarak bu çok elementli analiz formu sıklıkla Alev Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (FAAS) kullanılarak gerçekleştirilir ve pek çok operasyonel kısıtlamaya sebebiyet verir. Bir alternatif olarak Mikrodalga Plazma Atomik Emisyon Spektrometresi (MP-AES) daha düşük dedeksiyon limitleri, daha düşük analiz masrafı, geliştirilen kullanım kolaylığı ve arttırılmış güvenlik sağlar.

Agilent’ın 4200 MP-AES sistemi yalnızca havada çalışır, bu da mümkün olan en düşük mülkiyet masrafını sağlayabildiği ve birden fazla bulunan veya alevlenebilen gazları ölçme ya da taşıma ihtiyacı olmaksızın daha güvenilir bir operasyon sonucunu verdiği anlamına gelmektedir. Gereken dinamik aralıktaki artan hassasiyet ve sadece etkili tek bir hava kaynağıyla çalışma özgürlüğü zorlu ve uzak lokasyonlarda yerinde element analizi gerçekleştirebilen bir sistem sunar.

Üstelik, 4200 MP-AES’in kullanıcı dostu yazılımı analistlerin en az eğitimle metot geliştirmesi gerçekleştirmesini mümkün kılar ve daha güvenli kurulumu sistemin gözetimsiz analizler gerçekleştirebilmesini sağlayarak verimi ve iş hacmini arttırır.

4200 MP-AES hem sahada hem de saha dışında çok elementli analiz bakımından FAAS’a kıyasla daha güvenli, daha verimli ve daha esnek bir alternatiftir. Müşterilerimizden birinin sistem hakkındaki görüşleri şöyle: “Agilent, MP-AES cihazıyla hem altın analizinde hem de ana metal analizinde başarıya ulaşmış görünüyor. Üstün dedeksiyon limitleri ve çokca genişlemiş bir kalibrasyon aralığı sağlıyor, böylece yüksek düzeydeki numunelerde zaman alan dilüsyon ihtiyacını ortadan kaldırmanın yanı sıra eser seviyelerde hızlı ve kolay analizleri mümkün kılıyor. Tüm bunlar ICP-OES’in oldukça altında ve birinci sınıf AA ünitelerininse sadece bir tık üzerinde oldukça makul ücretlerde gerçekleşiyor.” – Bobby Joel Richel, Newmont Madencilik Şirketi, ABD

Ayrıntılı bilgi: http://www.agilent.com/en-us/solutions/geochemistry-mining-metals