Kromatografi Sistemleri

Gaz Kromatografi

Bir gaz kormatografisi sistemi 6 kısımdan oluşur:

 • Sürükleyici gaz, basınç ve akışı ayarlayan kısım
 • Numune enjekte etme kısmı,
 • Kolon kısmı,
 • Isıtma kısmı
 • Detektör kısmı
 • Kaydetme kısmı.

Sıvı Kromatografi

HPLC’NİN Kısımları

 • Hareketli faz rezervuarı,
 • Pompa,
 • Enjektör,
 • Kolon,
 • Dedektör
 • Kaydedici (veya veri sistemi)

Kütle Spektrometresi

Kütle Spektrometresi aşağıdaki bölümlerden oluşur

 • Numunenin cihaza verildiği bölme
 • İyonizasyon bölmesi
 • Kütle Analizörü
 • Dedektör
 • Data Sistemi ve Kayıt