Gaz Kromatografi

Gaz kromatografisi, bir karışımda gaz halinde bulunan veya kolayca buharlaştırılabilen bileşenlerin birbirinden ayrıştırılması ve analiz edilmesinde kullanılan yöntemdir.

İşlemin kısa sürede ve çok duyarlı bir şekilde tamamlanması metodun üstünlüğünü ortaya koymaktadır.

Kromatografik ayırım malzemenin iki faz arasında dağılımı ve etkileşimi ile gerçekleşir.
Gaz kromatografisinde “Sabit Faz” ve “Taşıyıcı faz” olmak üzere iki faz mevcuttur.

Bir gaz kormatografisi sistemi; “Sürükleyici gaz, basınç ve akışı ayarlayan kısım” , “Numune enjekte etme kısmı” , “Kolon kısmı” , “Isıtma kısmı” , “Detektör kısmı” , “Kaydetme kısmı” olmak üzere 6 kısımdan oluşur.

Gaz Kromatografi Hakkında Bilinmesi gerekenler

Gaz Kromatografisinin Uygulama Alanları

İzomerler dahil çok karmaşık örnekleri bile bileşenlerine ayırabilmesi, hızlı ve doğru sonuç alabilmesi, az örnek gerektirmesi ve duyarlı olması gibi nedenlerden dolayı;

 • Kimya
 • Biyokimya
 • Petrokimya
 • Adli Tıp
 • Farmakoloji
 • Genetik
 • Gıda

gibi alanlarda en çok kullanılan yöntemdir.

Gaz Kromatografisinin Avantajları

 • Güvenilir olması
 • Az miktarda örnekle çalışılabilmesi
 • Etkili ve yüksek ayırma sağlayabilmesi
 • Basit ve ucuz olması

Gaz Kromatografisi ile Gıdaların Analizi

Kimyasal maddelerin ayrımı, teşhisi ve gözlenmesi gıda ve aroma sanayide üretimi düzenleme açısından çok önemlidir.

Taze sebze ve meyvelerde koruyucu olarak bilinen sulfit potansiyel zehir olması nedeniyle gaz kromatografisi ile analiz edilebilmektedir.

Rezolüsyon Nedir?

Kromatografinin amacı karışımdaki bileşimleri ayırmaktır. Rezolüsyon (Rs) kavramı bu amacın ne derecede gerçekleştiğinin bir ölçütüdür. Teorik tanım olarak piklerin retensiyon zamanları arasındaki farkın ortalama pik genişliğine oranıdır.

Rezolüsyon arttıkça analizde doğruluk artar. Rezolüsyonun küçük olması ayırmanın yeterli olmadığının bir göstergesidir.

Gaz Kromatografi Kısımları

 • Gaz Kromatografi Kolonları:

  Kolonlar sistemin en önemli kısmıdır. Ayırma işlemi burada gerçekleşir. Ayırma işleminin başarılı olması, büyük ölçüde uygun kolon seçimine bağlıdır. Kolonlar, bakırdan, alüminyumdan, paslanmaz çelikten, camdan veya teflondan olabilir. En çok kullanılan paslanmaz çelikten olan kolonlardır.

 • Gaz Kromatografi Dedektörleri:

  Gaz Kromatografi dedektörü kolondan geçen taşıyıcı gaz içinde bulunan binde birkaç oranındaki yabancı bir gazı (yani numuneyi) tespit eden araçtır.

 • Kaydetme:

  Dedektöre ulaşan sinyalin yani kromatogramın kağıt üzerine aktarıldığı kısımdır. Kaydetici olarak adlandırılan kısım duyarlı ve tekrarlanabilir olmalıdır.

 • Gaz Kromatografi Isıtma Kısmı:

  Ayrılmanın kesin olarak aynı şekilde tekrarlanabilmesi için üç kısmın sıcaklığının ayrı ayrı kontrol edilmesi gerekir.

  Enjeksiyon ünitesi
  Kolon sıcaklığı
  Dedektör sıcaklığı

Ürünler

Gaz Kromatografi Sistemleri

Agilent’in Gaz Kromatografisi sistemleri, analitik performansı arttırarak, maliyetleri düşürerek ve sermaye yatırım harcamalarından tasarruf ederek yeni laboratuvarlara yeni beklentiler katıyor. 

Gaz Kromatografi Dedektörleri

Agilent’in gaz kromatografi dedektörleri, bileşikleri matriste bulma kabiliyetinizi önemli ölçüde artırabilir. Alev iyonizasyon dedektörleri (FID), termal iletkenlik detektörleri (TCD) ve elektron yakalama detektörleri (ECD) dahil olmak üzere bir dizi GC dedektör arasından seçim yapın.

Gaz Kromatografi Analizörü

Agilent’in GC Analizörü portföyü, birden fazla yöntemi tek bir sistemde kanıtlanmış sonuçlar ile birleştirerek sistem varışından son kalibrasyon ve doğrulamaya kadar geçen süreyi önemli ölçüde azaltabilir.

Gaz Kromatografi Teknolojileri

Kapiler Akış Teknolojisi (CFT) cihazlarımız, akış modülatörlerimiz ve diğer gelişmiş GC ve GC / MS teknolojileri, basit kolon bölmelerinde geri akış ve GCxGC analitik teknikler için kesin akış dağılımı sağlar.


Örnek Hazırlama

Agilent’in GC numune giriş sistemleri, gaz kromatografi sistemlerinizin verimliliğini, performansını ve esnekliğini artırır. GC otomatik örnekleyicilerimiz, basit seyreltmeden komplike türetmelere kadar otomatik numune hazırlama prosedürlerini gerçekleştirme olanağı sağlar.