Blood Alcohol Analyzer

Küresel olarak kanun hükmü, yerel ‘driving impaired’ (sürüş bozukluğu) yönetmeliklerine aykırı kan-alkol konsantrasyonları için sınırlar belirledi. BAC analizine olan talebi karşılamak için laboratuvarlar, savunulabilir veriler üreten doğru ve yüksek verimli analitik araçlar gerektirir. Agilent’ın Çift Kanallı Kan Alkol Analiz Cihazı Agilent 7697A Üst Katman Örnekleyici’yle arabirim yaparak numune akışını en üst düzeye çıkarmak için hızlı çevrim süresi sunar. % 0,50 EtOH konsantrasyonlu numuneyle mücadeleyi takip etmeden sistem hassas ve doğru veriler üretmenize yardımcı olur.

Agilent Çift Kanallı Kan Alkol Analiz Cihazı tekrarlanabilir ve savunulabilir veriler üreterek labıratuvarınızın bu yüksek talep uygulamasının zorluklarını karşılamasına yardımcı olur.

  • Endüstri standartlarına göre önceden yapılandırılmış ve kan-alkol konsantrasyonunun çift kolon analizi için en iyi performansı sağlayacak şekilde kimyasal olarak test edilmiştir.
  • Kapiler Akış Teknolojisi (CFT) kullanılarak numunenin ikili sütunlara tekrarlanabilir bölünmesi sağlam ve güvenilir analiz sağlar.
  • Kolon, sarf malzemeleri, kalibrasyon / kontrol numuneleri ve analitik metot dahil olmak üzere BAC analizi için optimize edilmiş, laboratuvarınızın SOP’lerine uyarlanmayı kolaylaştırır.
  • BAC analizi için optimize edilmiş işlenme (tutma) süresi kilitlenmiş edinme yöntemi ve daha hızlı yöntem doğrulama için hızlı başlangıç kılavuzu olan CD-ROM’u içerir.
  • Yerinde kurulum ve fabrika sertifikalı bir teknisyen tarafından analizörün performansına göz atın, cihazınızın ve uygulamanızın Agilent’ın analitik performans kriterlerini karşıladığını teyit etsin.