CO-CO2 Analyzers

  • Önceden yapılandırılmış ve kimyasal olarak test edilmiş hidrokarbon gazlarında ppb ila % seviyesinde kalıcı gaz analizleri için en iyi performansı sağlar.
  • Kolon, sarf malzemeleri, kalibrasyon / kontrol numunelerii başlangıç zamanı ve kromatografik performans doğrulamasını azaltmak için analitik yöntem bulunur.
  • Belirli analiz, uygulama notu ve hızlı yöntem geliştirme kullanılacak hızlı başlangıç rehberi için optimize edilmiş tutma süresi kilitlemeli edinim yöntemine sahip CD-ROM’u içerir.
  • Yerinde kurulum ve bir fabrika sertifikalı teknisyen tarafından analizörün performansına bakmak, cihazınızın ve uygulamanızın Agilent’ın analitik performans kriterlerini karşıladığını onaylar.
  • Sisteme alışmak sistem kurulumunun hemen ardından ekibinizin kalibrasyon ve doğrulama ile ‘hazır’ olmasını sağlar.