Liquefied Petroleum Gas Analyzers

LPG içerisinde; başta propan, bütan veya ikisinin karışımı olmak üzere yanıcı bir hidrokarbon gaz karışımı bulunmaktadır. LPG genelde kokusuz olduğundan, sızıntı dedeksiyonunu kolaylaştırmak için içerisine düşük sülfür konsantrasyonları da eklenebilir. Gaz bileşimi ve yabancı madde içeriği, LPG ısıl değerini ve yanma akışkanlığını doğrudan etkiler. Agilent LPG Analizörleri, LPG numunelerindeki C1-C6’dan bileşenleri belirlemek ve hızlı hidrokarbon içerik analizi gerçekleştirmek amacıyla, katı endüstriyel standartlara uyum sağlamaktadır. Özel kalite kontrol gereksinimlerini karşılamak için, isterseniz standart konfigürasyonları isterseniz kişiselleştirilmiş analizörleri tercih edebilirsiniz.