Natural Gas Analyzers

Doğal ve gaz halide bir hidrokarbon karışımı olan doğal gaz, temelde metandan oluşmakta olup, diğer hidrokarbonları (C1-C4 zincir uzuluğundaki hidrokarbonlar) ve az sayıda olan diğer yabancı maddeleri de (O2, N2, CO2, H2 ve sülfür içeren hidrokarbolar) içermektedir. Agilent bir dizi GC analizörünü yapılandırıp, kimyasal olarak test ederek , doğal gaz üretiminden elde edilen doğal gazın, doğal gaz sıvılarının ve yan ürünlerin kimyasal bileşimini ölçer.