Simulated Distillation Analyzer

Damıtma, hidrokarbon işlemlerinde,  hampetrol rafinesinde temel ayrıştırma yöntemi olarak kullanılmaktadır. Hidrokarbon maddelerde kaynama noktası dağılımının anlaşılması üreticilere petrol yataklarının işlenmesinde, kalite kontrolünde ve ticarileştirilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Agilent, damıtma simülasyonu analizi için kullanıma hazır ve kimyasal olarak test edilmiş sistemler üretmektedir.