VGA – 100 Detector

Bütün gaz molekülleri, vakum ultraviyole bölgesinde (120 – 240 nm) güçlü bir şekilde absorbe olmakla birlikte, VUV absorpsiyon teknolojisinin rutin analitik deteksiyon ve ölçümlere uygulanması şimdiye kadar analitik dedeksiyon yöntemi olarak gösterilmemiştir . VGA-100, dünyanın ilk masaüstü VUV spektrometresidir. Hem kalitatif hem de kantitatif veri sağlayan, evrensel bir kütleye duyarlı gaz kromatografi detektörüdür. VUV spektrumundaki gaz fazı moleküllerinin güçlü absorpsiyonu mükemmel hassasiyet sağlar ve her maddeye özel absorbans spektrumu sayesinde benzersiz bir seçicilik sağlar.

GC Dedektörü Nasıl Çalışır?

 • GC’ den gelen analitler VUV dedektöründe döteryum lambası ile uyarılırlar.
 • Elektronik geçiş eşsiz bir parmak izi spektrumu oluşturur.
 • Numune dedektörde bozunmadığı için dedektörden çıkan analitler bir başka dedektör ile analiz edilebilir.

Herkesin sıkça karşılaştığı GC sıkıntıları için “Çözüm Kılavuzu”

VUV spektroskopisi, mevcut laboratuvar operasyonlarını olumlu olarak etkileyen gaz kromatografisine özgü zorluklara çözüm sağlayan eşsiz özelliklere sahiptir.

GC-VUV’un faydaları arasında şunlar vardır: 

 • Evrensel bir detektör,
 • Daha kısa GC çalışma süreleri ve
 • Doğru nicel ve nitel analiz.

GC-VUV Toolkit hakkında daha fazla bilgi edinmek için formu doldurun.

VUV Spektroskopisi size nasıl fayda sağlar?

 • Üstün analit tanımlama ve kantitatif analiz doğruluğu
 • VUV spektral parmak izi, kimyasal bileşik yapısına özgüdür.
 • Birbiriyle yakından ilişkili olan izomerler ayırt edilebilir.
 • Evrensel deteksiyon yeteneği genel GC ayırma sorunlarını çözer.
 • GC çalışma zamanları spektral dekonvolüsyon sayesinde önemli ölçüde azaltılabilir.
 • Bileşik sınıf analizi, karmaşık matrislerdeki örnekleri karakterize etmek için yeni bir araç sağlar.
 • Rutin analiz için üretime ölçeklendirilebilen Ar-Ge düzeyinde kimyasal analiz
 • Kütle spektrometresinin veri kalitesi ile FID detektörünün kullanım kolaylığı sağlar.