Micro-ECD

 
Agilent mikro elektron yakalama dedektörü (micro-ECD), Agilent 7890A, 6890N ya da 6850N Seri II gaz kromatografi sistemi ile birlikte, halojenleşen organik bileşiklerin ve aromatik kirleticilerin izleme düzeyindeki analizinde köklü bir değişiklik yapmaktadır. Dizayndaki büyük yenilikler, daha önce görülmemiş hassasiyet ve doğrusallık ile dayanıklılık ve güvenilirliği bir arada toplamaktadır. Agilent micro-ECD dedektör bakımına daha az zaman harcarken, numune işlemeye daha çok zaman harcamaktadır.

Ürün Detayları

 • Özellikler

  • Piyasada bulunan en hassas ECD’dir.
  • Dedeksiyon alan hacmi diğer herhangi bir ECD’ye göre on kat daha küçüktür ve örneğin 6 fg/mL’ den lindane gibi oldukça düşük konsantrasyonlarla dedeksiyon yapmayı sağlar.
  • Örneğin 5 x 104 gerçek doğrusallığına sahip lindane için 5 x 105 gibi mikrolitre başına femtogramdan nanograma kadar bilinmeyen konsantrasyonlara sahip bileşikleri içeren numunelerin doğru ve güvenilir bir şekilde hesaplanabilmesi için geniş bir dinamik doğrusal alanı bulunmaktadır.
  • 1 ile 500 pikogram/mikrolitre aralığı üzerindeki pestisidler için Amerika Anlaşmalı Labaratuvar Programı doğrusallık gerekliliklerine uygundur.
  • Dedeksiyon alanındaki yüksek doğrusal hız, analit kalma süresini düşürüp, hücre kirlenmesi ihtimalini azaltarak çalışma süresini arttırır.
  • Gizli anot, anoda ulaşmak için kirlenme ihtimalini en aza indirir.
  • Optimize edilen elektrik alanı hücre performansı üzerinde, kirlenme etkisini en aza indirir.
  • Kolonda fiziksel durdurma işlevi gören değiştirilebilir kaplama, tekrarlanabilen kolon kurulumu sağlar ve hücrenin kolon kirlenmesini azaltır.
  • 5 ile 50 Hz arasındaki farklı numune alma hızına sahip bu ürün hızlı kromatografi için idealdir.