Nitrogen Chemiluminescence Detector

Agilent 255 Nitrojen Kemilüminesans Dedektör(NCD) nitrojen bileşiklerine doğrusal ve eşit mol sayısına sahip duyarlılıklar oluşturan nitrojene özel bir dedektördür. Bu, nitrik oksit(NO) oluşturan bileşimlerimi içeren yüksek sıcaklıktaki nitrojen yanmalarını meydana getirmek için paslanmaz çelik bir yakıcı kullanarak elde edilir. Bir fotomultiplikatör tüp, sonradan oluşan kemilüminesans NO ile ozon reaksiyonu tarafından meydana gelen ışığı tespit eder. Reaksiyonun özgünlüğü sayesinde, kompleks numune matrisleri neredeyse hiçbir engel olmadan analiz edilebilir.

Ürün Detayları

 • Özellikler

  • Gaz kromatografisi (GC) veya kritiküstü sıvı kromatografisi (SFC) için nitrojene özel dedeksiyonu vardır.
  • Pikogram seviyesinde dedeksiyon limitleri verir.
  • Hidrokarbon söndürme bulunmamaktadır.
  • Organik nitrojen bileşiklerine doğrusal ve eşit mol sayısına sahiptir.
  • Amonyak, hidrazin, hidrojen siyanür ve NOX duyarlılığı vardır.
  • NCD ve FID işlemleri için adaptörler bulunmaktadır.
  • Çift yönlü plazma yakıcısı ve kontrol kumandasıyla birlikte, NCD yerleşik nitrozamin seçeneğine sahip olmuştur.
  • Agilent ayrıca 355 Sülfür Kemilüminesans Dedektörü (SCD)’nü de sunmaktadır.