Sulfur Chemiluminescence Detector

 
Agilent 355 Sülfür Kemilüminesans Detektörü (SCD) sülfür bileşenlerinin analizi için mevcut olan en duyarlı ve en seçici kromatografik sülfür detektörüdür. SCD, sülfür monoksit (SO) oluşturan bileşimleri içeren yüksek sıcaklıktaki sülfür yanmalarını meydana getirmek için çift yönlü bir plazma yakıcı kullanır. Bir fotomultiplikatör tüp, kemilüminesans SO ile ozon reaksiyonu tarafından meydana gelen ışığı tespit eder. Bu, çoğu numune matrisinden herhangi bir engel olmaksızın sülfür bileşiklerine doğrusal ve eşit mol sayısına sahip bir duyarlılık ile sonuçlarnır.

Ürün Detayları

 • Özellikler

  • Gaz kromatografisi (GC) veya kritik üstü sıvı kromatografisi (SFC) için sülfüre özel dedeksiyona sahiptir.
  • Pikogram seviyesinde dedeksiyon limitleri vardır.
  • Hidrokarbon söndürme bulunmamaktadır.
  • Sülfür bileşiklerine doğrusal ve eşit mol sayısına sahip tepkiler
  • ASTM Metodlarına onay verir.
  • Eş zamanlı SCD ve FID işlemleri için adaptörleri bulunmaktadır.
  • Agilent ayrıca 255 Nitrojen Kemilüminesans Dedektörü (NCD)’nü de sunmaktadır.