GCMS PAH Analiz Cihazı

7890 GC ve 5975C Serisi Tek Kuadrupol Kütle Spektrometresine bağlı GC/MS PAH analizörü çevresel ve gıda numunelerinde polisiklik aromatik hidrokarbonların analizni yapmaya uygundur. Fabrikada yapılandırılan bu sistem, saha üzerinde kurulum ve kromatografik performans doğrulamasın beraberinde getiren teslim aşamasından önce kromatografiyi doğrulamak ve tutma süresini kapatmak üzere kapsamlı bir kimyasal kontrolden geçer. Kapiler Akış Teknolojisine dayanan geri yıkama devir süresini azaltmak, kimyasal arkaplanı düşürmek ve operasyonel işlem süresini optimize etmek için yerleşik olarak bulunmaktadır. GC/MS/PAH analizörü metot geliştirme süresi azaltarak analistlerinizin kalibrasyon, doğrulama ve gerçek numune analizleri yapmaya odaklanmasını sağlar.