7250 GCQ-TOF

Agilent 7250 Quadrupole Uçuş Zamanlı GC / MS sistemi GC’ye uygun bileşiklerin tanımlanması, nicelenmesi ve araştırılması için geniş bir dinamik aralıkla tam spektrumlu, yüksek çözünürlüklü, doğru kütleli veriler sunar. Elektron iyonizasyon kaynağı, düşük enerji EI kapasitesi sunar.

  • Bileşikleri yüksek çözünürlüklü doğru kütle verileri ve hassas algılama yoluyla tanımlar.
  • Spektral kaliteden ödün vermeden analitleri geniş bir dinamik aralıkta doğru bir şekilde ölçer.
  • Düşük enerjili ‘EI’ ile daha yumuşak iyonizasyon ve moleküler iyonların daha fazla korunması için belirsiz verileri basitleştirir (uygulamaya özel).
  • Yüksek etkili iyonizasyon ile bileşik algılama güvenini arttırır ve yüksek eşleşme puanı için kütüphane kalitesinde bileşik spektrumunun hassas şekilde çıkarılması için MassHunter’ın SureMass algoritması.
  • Doğrulanabilir kimyasal formüller üretmek için güvenilir kütüphane eşleştirmesi ve izotopik doğruluğa yönelik spektral bir sadakati olan bilinmeyenleri azaltır.
  • Geniş spektrumda dinamik aralıkta daha bol miktarda matris bileşiklerinin varlığında iz düzey hedef bileşiklerini tespit eder.
  • MS / MS yetenekleri olan kimyasal yapıları ve daha ayrıntılı ortaya koyan Moleküler Yapı Korelatörü (MSC) yazılımını açıklar.
  • Saniyede 50 spektruma kadar veri toplama oranlarına sahip yüksek verimli iş akışlarında dar kromatografik zirvelere dahi mükemmel veri kalitesi sağlar.
  • Kapsamlı MassHunter yazılımını kullanarak tarama, profil oluşturma, keşif iş akışları ve daha fazlasını gerçekleştirebilirsiniz.
  • ZOEX Corporation ile ortaklık kurarak bilinen en yüksek kromatografik çözünürlük için güçlü, termal olaral modüle edilmiş kapsamlı GCxGC’yi destekler.