Atmosferik Basınç Fotoİyonizasyon Kaynağı (APPI)


ESI ve APCI ile yetersiz düzeyde iyonize olan bileşiklerin analizi için, Alternatif Basınç Fotoiyonizasyon Kaynağı (APPI)  çok iyi bir alternatif olmaktadır. Agilent’ın kanıtlanmış ortogonal sprey nebulizasyonu ve karşı akış kurutucu gazını, Syagen Teknolojisiyle elde edilen yenilikçi fotoiyonizasyonla bir araya getirir. Uzu süreli kripton lambası pek çok büyük sınıf bileşeni iyonize etmek için yeterince yüksek, ama  hava ve diğer HPLC solventlerinin iyonizasyonunu en aza indirmek için yeteri kadar düşük enerji düzeylerinde foton yayar.  Oranla daha düşük iyonizasyon enerjisi , APPI kaynağının minimal fragmentasyona neden olduğunu ve çoğunlukla moleküler iyonlar ve foton ekli moleküller oluşturduğunu göstermektedir.