Capillary Elektrospray Kaynağı


Sınırlı sayıda numune hacmiyle çalışan araştırmacılar için, dakikada mikrolitre oranındaki kap ile likit kromatografi akış hızı çok daha iyi LC/MS hassasiyeti sağlar. Standart Agilent elektrosprey iyon kaynağı,  kapiler LC ayrışmalarıyla uyumluluk için mikro litre akış hızı için optimize edilmiş kapiler nebulizörle donatılmıştır. Kaynak modifikasyonu gerekmemektedir. Ortogonal nebulizasyon ve ters akış kurutucu gazın tüm faydalarını muhafaza edebilirsiniz. Kapiler nebulizör, kapiler LC/MS için olağanüstü hassasiyet ile kolay ve güvenilir bir işleyiş sağlar.