6230B TOF LC/MS Sistemi

Agilent 6230B TOF LC/MS sistemi, pek çok küçük ve büyük molekülün profilini çıkarma, karakterizasyonu ve hesaplaması gibi pek çok analitik uygulamada doğru kütle hesaplaması sağlar. İleri düzey doğru kütle yazılım işleme aracı, ilaç geliştirme, toksikoloji ve rekombinan proteinlerinin analizi gibi uygulamaları destekler. TOF LC/MS sistemi, iyon kaynağının solvent çözüm alanında oluşan parçacıkları kullanarak MS/MS uygulamalarını da destekler. Agilent’ın Tüm İyon MS/MS yazılımı kullanan TOF sistemi parçalanma numunelerini Agilent MS/MS kütüphanesiyle eşleştirerek bileşik tanımlaması sağlar. Tipik olan tüm iyon uygulamaları, 2500 bileşikli Agilent Kişisel Bileşik Kütüphanesiyle toksikoloji analizi ve 600 bileşikli bir kütüphane kullanılarak yapılan veteriner ilaçları analizini içerir. 

Özellikler

  • 1 ppm kütle doğruluğundan daha fazlasına sahip yanlış pozitifleri azaltır.
  • Yüksek iş hacimli iş akışlarında, hızlı UHPLC peaklerinde harika data kalitesi sağlamak amacıyla saniye başına 30 spektrumluk data elde etmeyi sağlar.
  • MassHunter yazılımında Formülle Bulma özelliğini kullanarak, doğru kütle ve izotopik çokluğa dayanan küçük molekülleri ve kimyasal komposizyonu güvenilir bir şekilde tanımlar.
  • 22,000’den fazla kütle çözünürlüğüyle hedef bileşiklerini engellerden ayırı.
  • Çok düşük konsantrasyonlarda bile yabancı maddeleri bulabilir. Agilent Jet Stream teknolojisi düşük pikogramlı kolon üstü hassasiyeti sağlar.
  • Çok sayıdaki matris bileşiklerinin varlığında, 5 büyüklüğündeli spektrum dinamik alanıyla takip düzeyinde hedef bileşiklerini tanımlar. 
  • Akıllı “walk-up” yazılımı 6230B’yi tıp kimyagerleri, sentetik kimyagerler ve biyologlar için ideal bir analiz aracı haline getirmektedir.