RapidFire 365

RapidFire 365 Yüksek İş Hacmi MS Sistemi biyolojik matrislerde daha hızlı ve dahe etkili fonksiyonel biyokimyasal tahlil ve numune analizi sağlar. İlaç keşif çalışmaları için Agilent RapidFire otomatik yüksek kapasiteli numune analizi,zor ilaç hedeflerinde daha başarılı bir HTS yaklaşımı ve ADME tahlilleri gibi MS-bazlı analizler için 10 kat daha hızlı iş hacmi sağlamaktadır.  Klinik araştırmalar ve adli tıp toksikolojisi uygulamalarında RapidFire, daha kısa souç verme süresi, düşük işletim maliyetleri ve otomatik yüksek kapasiteli numune işlemesiyle tam bir çözümdür.
 
Agilent RapidFire/MS Sistemi dünyadaki en iyi 10 k farmasotik şirket ve pek çok seçkin klinik laboratuar tarafından kullanılmaktadır. Yayınlanmış veriler, ilk ilaç keşif  ve klinik araştırma iş akışı dönemlerinde getirileri nasıl geliştirdiğini göstermektedir.