Likit Kromatografi

HPLC (High Performance Liquid Chromatography) Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi kısaca HPLC olarak adlandırılır. Yüksek performans, yüksek resolüsyonu (ayrımı) ifade eder.

HPLC cihazı, analitik ayırma teknikleri amacı ile en yaygın kullanılan cihazdır. Bir karışımdaki bileşenlerin ayrılmasında sıvı hareketli faz kullanır. Bu bileşenler ilk olarak çözücüde çözülürler ve daha sonra yüksek basınç altında kromatografi kolonundan geçmeye zorlanırlar. Yaygın kullanılma sebepleri arasında; duyarlılığı, kantitatif tayinlere kolaylıkla uyarlanabilir olması, uçucu olmayan veya sıcaklıkla kolayca bozunabilen bileşiklerin ayrılmasına uygunluğu başta gelir. En önemlisi ise sanayinin birçok bilim dalının ve toplumun birinci derecede ilgilendiği maddelere geniş bir şekilde uygulanabilirliğidir. Bu tip bileşiklere örnek olarak amino asitler, proteinler, nükleik asitler, karbonhidratlar, ilaçlar ve pestisitler verilebilir.

 Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi gıda ve içecek endüstrisi, çevre mühendisliği konuları, tıp, petrokimya, ziraat, tüketim maddeleri, endüstriyel kimya, farmakoloji vb. çok çeşitli alanlarda kimyasal ayırım, saflaştırma, tespit etme ve miktar belirleme amacıyla kullanılır.

Likit Kromatografi Hakkında Bilinmesi gerekenler

UHPLC’nin Avantajları

 • Küçük boyutlu paslanmaz çelik kolonların kullanılabilmesi,
 • Partikül boyutları çok küçük kolonları kullanılması,
 • Yüksek iç basınç ve kontrollü akış hızı sağlanabilmesi,
 • Numune gereksinimlerinin az olması,
 • Sürekli akış dedektörleri ile küçük miktarların tayinine olanak sağlaması,
 • Hızlı analiz imkanı ve yüksek ayırma gücüne sahip olması,
 • Analiz süresi kısadır.

HPLC Uygulama Alanları

İlaçlar: Antibiyotikler, sedafitler, steroitler, analjezikler
Biyokimysallar: Aminoasitler, karbonhidratlar, proteinler, lipitler
Gıda Maddeleri: Suni tatlandırıcılar, antioksidanlar, alfatoksinler
Endüstriyel Kimyasallar: Çok halkalı aromatikler, boyalar, yüzey aktif maddeler
Kirleticiler: Pestisitler, herbisitler, fenoller
Uyuşturucular: Uyuşturucu ilaçlar, zehirler, narkotikler
Klinik Tıp: Safra asitleri, ilaç metabolitleri, üre ekstraklar vb.

Hplc’nin Kısımları

 • Hareketli faz rezervuarı
 • Pompa
 • Enjektör
 • Kolon
 • Dedektör
 • Yazılım

Ayırma kolonda gerçekleşir. Durgun faz μm boyutlu partiküllerden oluşur, bu nedenle hareketli fazın kolondan geçişi için yüksek basınç pompalarına ihtiyaç vardır.

Kromatografik proses, kolona numunenin enjeksiyonu ile başlar.

Bileşenlerin ayrılması analit ve hareketli fazın kolona pompalanması ile devam eder.

Ayrılarak elde edilen her bir kompenentin pikleri kaydedilir.

Her bir komponent için alınan dedektör cevabı bir kaydedici veya bilgisayar ekranında kromotogram olarak görüntülenir.

Ürünler

LC Sistemleri

Analitik LC için Agilent InfinityLab çözümleri, eski LC enstrümantasyonuyla tam uyumluluğu korurken son teknoloji ürünü yüksek verimli HPLC ve UHPLC sistemleri içerir.

GPCSEC Sistemleri

Agilent, poliolefinlerden biyomoleküllere kadar geniş bir uygulama yelpazesi için GPC ve SEC sistemleri sunar ve polimer veya protein karakterizasyonları için komple çözümler sunar.

LC Saflaştırma Sistemleri

Saflaştırma ve fraksiyon toplama ile örneklerin izole edilmesi için InfinityLab LC Saflaştırma Çözümleri, analitik ve preperatif ölçekli iş akışları ve yüksek performanslı enstrümantasyon, kolonlar , yazılımlar ve hizmetler sunar.

 

LC Pompa Sistemleri

InfinityLab LC Serisi, çözücü dağıtımı, numune alma, kolon yönetimi ve algılama için en geniş yelpazede yüksek performanslı modüller sunar.


LC Valfleri

Agilent InfinityLab hızlı değiştirilebilir Valfleri, kolon veya solvent seçimi, kolon rejenerasyonu veya numune temizleme ve zenginleştirme gibi çok çeşitli uygulamaları otomatik hale getirmenizi sağlar.


LC Enjeksiyon Sistemleri

InfinityLab LC Serisi, çözücü dağıtımı, numune alma, kolon yönetimi ve dedeksiyon için en geniş yelpazede yüksek performanslı modüller sunar. Bir sistemi sizin spesifik gereksinimlerinize uyacak şekilde yapılandırın ve bütçeniz dahilinde en yüksek operasyonel verimliliği elde edebileceğinizden emin olun.


LC Fraksiyon Toplayıcıları

InfinityLab LC Serisi, çözücü dağıtımı, numune alma, kolon yönetimi ve dedeksiyon için en geniş yelpazede yüksek performanslı modüller sunar. Bir sistemi sizin spesifik gereksinimlerinize uyacak şekilde yapılandırın ve bütçeniz dahilinde en yüksek operasyonel verimliliği elde edebileceğinizden emin olun.

 


LC Dedektörü

İhtiyaçlarınıza göre kendi LC’yi yapılandırın. InfinityLab LC Serisi, çözücü dağıtımı, numune alma, kolon yönetimi ve algıla için en geniş yelpazede yüksek performanslı modüller sunar. 


Genişletilmiş LC Sistemleri & İş Akışı Çözümleri

InfinityLab LC Serisinin esnekliği, Agilent’in en geniş sıvı kromatografi çözüm portföyünü sunmasına olanak tanır. InfinityLab kolonları ve sarf malzemeleri, OpenLAB yazılımı ve CrossLab hizmetleri ile birlikte Agilent, maksimum işletme verimliliğine ulaşmanıza yardımcı olan eksiksiz uçtan uca iş akışı çözümleri sunar.


Dissolüsyon

Etkin dissolüsyon analizinin zorluklarını karşılamak için Agilent, bir dizi yüksek kaliteli otomatik dissolüsyon sistemi sunmaktadır. Cary UV çözülme portföyümüz, basitleştirilmiş bakım olanağı sağlayan Cary 60 Fiber Optik Çözünürlük Sistemi ve birden çok numuneyi eşzamanlı olarak edinmek ve ardışık olarak işlemek için çok hücreli değiştiricili Cary 60 UV-Vis spektrofotometreyi içeren Cary 60 Multicell UV Dissolüsyon Sistemi içerir.


LC Termostatlı Kolon Kompartımanları

InfinityLab LC Serisi, çözücü dağıtımı, numune alma, kolon yönetimi ve algıla için en geniş yelpazede yüksek performanslı modüller sunar. Bir sistemi sizin spesifik gereksinimlerinize uyacak şekilde yapılandırın ve bütçeniz dahilinde en yüksek operasyonel verimliliği elde edebileceğinizden emin olun