Spektroskopi Sistemleri

Hassaslık kontrolü
Hassaslık (precision) cihaz tarafından gerçekleştirilen ardışık okumalar arasındaki tutarlılıktır. Bir ölçümde ardışık okumaların tutarlı (ya da hassaslığın yüksek) olması yapılan analizin doğru olduğu anlamına gelmez. Doğruluk (accuracy) ölçülen değerin gerçek değere yakınlığıdır. İdeal bir analizde hem hassaslık hem de doğruluk beklentilerinin maksimize edilmesi hedeflenir. Genel olarak hassaslık sorunları cihaz performasından, doğruluk sorunları ise örneğin kirlenmesinden ya da doğası ile ilgili teknik sorunlardan kaynaklanır. ICP-MS laboratuvarında yüksek hassaslık ve doğruluk değerlerinin elde edilebilmesi için şu yaklaşımlar uygulanmaktadır. Hassaslık kontrolü cihazın ardışık okumalar arasındaki farkın minimalize edilmesini sağlayacak biçimde ayarlanması ile sağlanır. Doğruluk kriterinin karşılanması için yüksek kalitede standartlar, kimyasallar ve laboratuvar malzemesi kullanılır. Doğruluğun kontrolündeki önemli yaklaşımlardan birisi de bileşimi bilinen referans örneklerin diğer örneklerle aynı biçimde hazırlanması ve okunmasıdır.

Spektroskopi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Spektroskopinin Çalışma Prensibi

ICP-MS İndüktif Eşleşmiş Plazma (ICP) ve Kütle Spektrometresi (MS) olmak üzere iki ünitenin bileşiminden oluşmuştur. Numunedeki elementler  ICP’de  iyonlaştırıldıktan  sonra kütle spektroskopisine (MS) gönderilir ve burada kütle/yük (m/z) oranlarına göre ayrılıp ölçülür.

ICP-MS İndüktif Eşleşmiş Plazma (ICP) ve Kütle Spektrometresi (MS) olmak üzere iki ünitenin bileşiminden oluşmuştur. Numunedeki elementler  ICP’de  iyonlaştırıldıktan  sonra kütle spektroskopisine (MS) gönderilir ve burada kütle/yük (m/z) oranlarına göre ayrılıp ölçülür.

Kullanım Alanları

 • Silah Sanayisi (Mermi Atıkları, Madde Karakterizasyonu, Zehirler)
 • Gıda
 • Çevre (İçme Suyu, Deniz Suyu, Atık Su, Katı atıklar, Toprak, Çamur)
 • Klinik (Kan, Saç, İdrar)
 • Jeoloji (Toprak, Kaya)

ICP-MS Cihazı İle Analizi Yapılabilen Elementler

Se, Fe, B, Ca, Mn, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Sb, Na, Co, Mg, Y, Hg, Al, Sn, Au, Ag, As, Ba, Bi, Cs, Ga, Hf, Mo, Nb, Rb, Sc, Sr, Ta, Ti, V, W, Zr, La, P, Tl, K, Li, Be, Ge, Br, Ru, Rh, Pd, In, Te, I, Re, Os, Ir, Pt, Ce, Pr, Nd, Sm , Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, U, Th

ICP-MS Uygulamalarına Bazı Örnekler

 • Jeoloji / Hidrojeoloji
 • Kaya, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri
 • Kaya ve toprakta altın, platin gibi değerli metal analizi
 • Yeraltısuyu, kaynak ve mineralli suların içme suyu kalitesinin belirlenmesi
 • Mineralli ve termal su analizleri
 • Toprak ve sularda ağır metal kirliliği tespiti
 • Endüstriyel ham maddelerde iz element analizleri
 • Hidrojeolojik çalışmalarda
 • Çevre
 • Su ve atık su analizi
 • Toprak, çamur analizleri
 • Yarı-iletkenler
 • Yarı-iletken Cihazı Kalite Kontrolü
 • Silikon devre levhası analizi
 • Nükleer
 • Nükleer atık analizleri
 • Çalışma alanı etkisi / Endüstriyel Hijyen
 • Kanda ve idrarda Uranyum
 • Uranyum zenginleştirme ölçümleri
 • Nükleer bir patlamada ortama yayılan düşük kütleli Fizyon (parçalanma) Ürünleri
 • Klinik / İlaç ve Tıbbî
 • Vücut sıvılarında iz metaller
 • Metal zehirlenmeleri
 • Çalışma alanı etkisi
 • İlaç ve besin preparatlarında iz metaller
 • Adlî
 • Suç mahallî maddeleri tanımlamaları
 • Silah atışı kalıntıları
 • Kaynak doğrulaması
 • Meyve suları, şaraplar, mücevherat ve değerli metaller
 • Petrokimya
 • Bitmiş üründe ve ham maddelerdeki safsızlıklar
 • Kimyasal proses izleme
 • Yağ olgunluk göstergeleri

Ürünler

MP-AES Sistemleri

Agilent’in endüstri lideri mikrodalga plazma atomik emisyon spektrometresi (MP-AES) sistemleri, rutin analizlerden kompleks kıymetli metal analizine kadar çok çeşitli uygulamalar için güçlü, düşük maliyetli ve kullanımı kolay bir sistemdir.ICP-OES Sistemleri

Agilent ICP-OES sistemi, Sektör lideri performans, hız ve kullanım kolaylığı sağlar.Su ve çevre kimyası laboratuvarında içme suyu, atık su ve deniz suyu arıtma çamuru ICP-OES Cihazı ile metal analizlerinin tayini yapılabilmektedir.

ICP-MS Sistemleri

Agilent ICP-MS sistemleri, mükemmel hassasiyet, doğruluk, kullanım kolaylığı ve üretkenlik sağlamak için yenilikçi teknolojiyi kullanmaktadır.FTIR Masaüstü Sistemleri

Agilent’in FTIR tezgah üstü aletleri, çeşitli malzeme araştırma uygulamaları için endüstri lideri hassasiyet ve verimlilik sağlar.


FTIR Kompakt ve Taşınabilir Sistemleri

Alanda FTIR analizinin zorluğunu gidermek için Agilent, dünyanın en küçük FTIR araçlarını geliştirmiştir. Kompakt FTIR sistemlerimiz, laboratuvar tabanlı bir sistemin hassasiyetini ve verimliliğini sağlarken yine de tamamen taşınabilir.


FTIR Aksesuarı

Zorlayıcı FTIR Analizi için Uygulama Kitleri ve Aksesuarları.FTIR uygulamalarında tutarlı performans sürdürmek doğru aksesuarları gerektirir. Endüstri lideri bir FTIR üreticisi olan Agilent, ihtiyaçlarınıza göre geniş bir FTIR aksesuar portföyü geliştirir.


Floresans Sistemleri

Floresans teknolojisinde ve moleküler spektroskopide global bir lider tarafından inşa edilen Agilent’in floresans sistemleri, tüm dünyadaki laboratuvarlar tarafından kullanılır.


Floresans Aksesuarları

Cary Eclipse floresans sistemlerimizi tamamlamak için, yenilikçi floresans aksesuarlarının bir portföyünü sunuyoruz. Floresans analizinizin performansını kutuplayıcılar ve optik aksesuarlar ile artırın ve hassas sıcaklık probları veya Cary Eclipse Doğrulama Paketi ile analitik yeteneklerinizi artırın. 


Atomik Absorpsiyon Sistemleri

Agilent, yenilikçi atom absorpsiyonu (AA) aletleri ile sektörü yönlendirir. Giriş seviyesi SpectrAA 55B, uzak noktalardaki laboratuvarlar için idealdir.8 lambalı 280 modeline kadar çeşitli versiyonları bulunmaktadır.