ALTIUM INTERNATIONAL
AR-GE MERKEZİ

Altium International Ar-Ge Merkezi olarak amacımız, katma değerli projeleri sanayi ve akademi işbirlikleri ile geliştirmek ve elde edilen proje çıktılarını hem ülke içinde hem de yurt dışında ürün ve/veya bilimsel yayın olarak sunmaktır.

Bu kapsamda, hedeflenen çalışmalar kimya ve moleküler biyoloji ve genetik olmak üzere iki bilimsel alanda yürütülmektedir. Kimyasal çalışmalar kromatografi teknikleri üzerinde, moleküler ve genetik çalışmalar ise mikroarray, yeni nesil gen dizilemesi ve biyoinformatik analizler gibi modern yaşamın moleküler teknikleri üzerinde yoğunlaşmıştır.

HİZMETLERİMİZ

 • Klinik Tanı ve Gıda Güvenliği Kitleri Geliştirilmesi

  Jasem, klinik tanı ve gıda güvenliği için kullanıma hazır kitler üretmektedir. Sıvı kromatografi tandem kütle spektrometresi (LC-MS/MS), laboratuvarlarda çok sayıda analize uygulanabilir bir analitik teknoloji olarak ortaya çıkmıştır.

  Gaz kromatografi-kütle spektrometresi (GC-MS) veya immünoassay yöntemleri gibi tekniklerle karşılaştırıldığında, LC-MS/MS daha hassas, hızlı, güvenilir ve doğru bir analiz sunar.

  Jasem, türevlendirme ve katı faz ekstraksiyonu (SPE) kullanmadan basit ve hızlı numune preparatları içeren kitler geliştirmiştir. 

  Detaylı bilgi için lütfen ürünler sayfamızı inceleyiniz.
 • Numune Analizi

  Laboratuvarımız LC-MS / MS, HPLC ve GC-MS kullanarak araştırma amaçlı analiz hizmeti vermektedir. Raporlar e-posta ile gönderilir. Numunelerin analizi için numune paketleme, etiketleme adımları için

  bizimle iletişime geçin.
 • Metod Geliştirme Çalışmaları

  Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bir parçası olarak, eğilimleri ve yeni keşfedilen biyobelirteçleri tespit etmek için literatürü ve yeni yayınları sürekli inceliyoruz. Yeni biyobelirteçler için hassas analiz yöntemleri geliştirmek üzere pek çok aktif endüstri-üniversite projemiz bulunmaktadır. Bizimle işbirliği yapmak istiyorsanız,

  bizimle iletişime geçiniz.
 • Metod Validasyon Çalışmaları

  Yeni geliştirilen yöntemlerin sonuçlarının doğrulanması gerekir. Uluslararası kuralları ve endüstri standartlarını temel alan yeni yöntemleri inceleyip, gerekli doğrulama çalışmalarını yapıyoruz.

  1. Seçicilik
  2. Doğrusallık
  3. Doğruluk
  4. Kesinlik
  5. Hassasiyet
  6. Sağlamlık
  7. Tekrar üretilebilirlik
  8. Geri kazanım çalışmaları
 • Teorik ve Uygulamalı Eğitimler

  Kromatografi konusunda bilginizi artıracak seminerler ve eğitimler düzenliyoruz. Her seviye kullanıcı için kapsamlı bir kurs yelpazesi sunabilmekteyiz.

 • Örnek Kalitesi ve Miktar Ölçümü

  Birçok alanda olduğu gibi moleküler alanda da örnek kalitesi ve miktarının belirlenmesi son derece önemlidir. Mikroarray (pre/postnatal array, gen ekspresyon, miRNA) ve yeni nesil gen dizileme gibi son derece hassas ve maaliyetli çalışmalarda, çalışmaya başlamadan ve/veya çalışma sırasında örneklerin kalite ve miktar tayininin yapılması gerekir. Bu amaçla laboratuvarımızda bulunan Agilent 2100 Bioanalyzer, Agilent 4200 TapeStation teknolojileri ile DNA, RNA ve protein öreklerinin kalite-kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca yine laboratuvarımızda bulunan Implen Nanofotometre ile DNA, RNA ve protein örneklerinin miktar tayini yapılmaktadır.

 • Mikroarray Analizi

  Günümüzde insan genetiği analında yapılan en önemli çalışmalardan biri olan karşılaştırmalı gen analizleri (pre/postnatal array CGH) başta olmak üzere, gen ekspresyon ve miRNA mikroarray ve biyoinformatik analizleri için yerinde kurulum/eğitim yapılabildiği gibi kendi laboratuvarımızda da bu hizmetler kullanıcılarımıza sunulmaktadır. İnsan başta olmak üzere birçok organizma için custom array dizaynları olduğu gibi, çalışmanıza uygun hedef genlerle kendi dizaynınızı oluşturulabilirsiniz.

 • Kütüphane Hazırlama ve Sekanslama:

  Yeni nesil sekanslama günümüzün ve yakın geleceğin en önemli genomik analizleri içerisinde yer almaktadır. Bu kapsamda, alanında öncü olan Illumina Inc. ve Agilent markalarının distrübütörlüğünde yerinde kurulum/eğitim yapılabildiği gibi laboratuvarımızda da hizmet verilmektedir. DNA kütüphanelerinin hazırlanması ve sekanslanmasının yanı sıra biyoinformatik analizlerinin de yapılması için tüm alt yapımız mevcuttur (DNA/RNA izolasyonu hariçtir).

 • Hücre Metabolizma Analizleri

  Seahore XFp Analiz Cihazı canlı hücrelerde gerçekleşen fonksiyonel metabolik belirteçleri gerçek zamanlı ekstraselüler ölçümlerle kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Seahore XFp Analiz Cihazı 8’ li miniplate formatında hücrenin ekstraselüler ortamda OCR (oksijen tüketim oranı) ve ECAR (ekstraselüler asidifikasyon oranı) parametrelerini ölçüp, analiz etmeye dayalı bir sistemdir.

PARTNERLERİMİZ

Sanayi-Akademi İşbirliği Projelerimiz

Ar-Ge Merkezi laboratuvarımızda “Sanayi-Akademi İşbirliği” çerçevesince çok çeşitli projeler yürütülmüştür ve yürütülmeye devam etmektedir.

Bu bağlamda tamamlanan projeler:

 • Metilprednisolon aktif maddeli ilaç kullanan Multiple Skleroz (MS) hastası annelerin, belirli periyotlarda alınan sütlerindeki bu aktif maddenin düzeyini belirleme amaçlı Karadeniz Teknik Üniversitesi-Nöroloji Bölümüyle birlikte bir proje yürütülmüştür. 2017 yılında tamamlanan bu araştırmanın sonuçları bilimsel makaleye dönüştürülerek yayımlanmıştır.

 • Dental kompozitlerin üretiminde kullanılan monomerlerin, belirli periyotlardaki ağız içi salınımını incelemek amacıyla İstanbul Üniversitesi/Çapa Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Bölümüyle birlikte bir proje yürütülmüştür. 2018 yılında bitirilen bu projenin sonuçları doktora tezinde yer almıştır.

 • Vücut kütle indeksi ile serum vitamin D düzeylerinin arasındaki ilişkiyi incelemek maksadıyla Haliç Üniversitesi-Beslenme ve Diyetetik Bölümüyle bir proje yütürülmüştür. Proje süresince analiz edilecek numuneler, otomatik numune hazırlık sistemimizce hazırlanmıştır. 2018 yılında tamamlanan bu araştırmanın sonuçları bilimsel makaleye dönüştürülmektedir.

 • Çeşitli balıkların muhtelif vücut parçalarındaki amino asit profilini, kantitatif değerlerle belirlemek için Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte bir proje gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında bitirilen bu araştırmanın sonuçlarına dair bir makale yayımlanmıştır.

 • 2018 yılında İstanbul Üniversitesi-Adli Tıp Bölümü ile birlikte organik patlayıcıların toprak, bez gibi materyallerde dedeksiyonu ve miktarının tespitine yönelik yürütülen çalışmayla elde edilen veriler, doktora tezinde yer almıştır.

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi-Veterinerlik Bölümü ile 2017 yılında yapılan bir dizi projede, manda sütü ve ürünlerinde antibiyotik ölçümüne yönelik analitik metotlar geliştirilmiştir. Yürütülen çalışmalardan elde edilen veriler, bilimsel makale yazımında kullanılmıştır.

“Sanayi-Akademi İşbirliği” çerçevesince devam etmekte olan projelere dair detaylar ilgili projelerin bitimiyle birlikte paylaşılacaktır.

Tamamlanmış Projelerimiz

2014 yılında 1511-Teydeb çağrılı projeler kapsamında 1130142 no’lu “Kütle Spektrometrisi için Biyokimyasal Tanı Kitlerinin Geliştirilmesi” isimli proje ile 2 yıl destek alınmıştır. Proje neticesinde Jasem markası ile ürettiğimiz biyokimyasal tanı kitleri, Türkiye başta olmak üzere İtalya, İspanya, Rusya, Azerbaycan, Polonya, Romanya, Slovenya gibi ülkelerde rutin biyokimya laboratuvarlarında kullanılmaktadır. Bu ürünlerin başında kantitatif amino asit analizi, yenidoğan tarama, steroid hormon profili, idrar organik asit analizleri, Vitamin D analizi gibi kitler yer almaktadır.

İlaç düzeyi belirleme ve klinik toksikoloji testleri için kapsamlı bir ilaç listesi ile analiz kitleri geliştirilmiş ve hizmete sunulmuştur. Bu ürünler, çok sayıda ilacı tek bir seferde (sadece 12 dk) doğru miktarlandırma ile analiz edebilmesi yeniliği sayesinde benzerlerinden ayrılmaktadır.

Arge merkezinde yürüttüğümüz projeler kapsamında, 2019 yılının Ocak ayında tamamlanan Seahorse tam zamanlı hücre analiz cihazında, çoklu deney verilerinin birlikte analiz edilebilmesi için ara yüz geliştirilmiştir.