Mercimek Matrisinde Yüksek Polariteli Pestisitlerin LC-MS/MS Yöntemi İle Analizi

Yasemin SARAÇ, MsC
Murat Emrah MAVİŞ, PhD
Gökçe Göksu GÜRSÜ, PhD
SEM Ar-Ge Merkezi, İstanbul, Türkiye