• Eğitimler
  • Spektroskopi
  • Reaksiyon Modunda (O2,NH3,H2 gaz modları) İnterferans Kontrolünde ICP MS/MS Özelliğinin Önemi

Reaksiyon Modunda (O2,NH3,H2 gaz modları) İnterferans Kontrolünde ICP MS/MS Özelliğinin Önemi

Fatih Akturan