Sağlık
Tarım
Tekstil
Adli Tıp
Petrokimya
Madencilik ve Malzeme Bilimi
Kimyasallar
Genetik
Enerji
Çevre

Tekstil

Kimyasal maddeler tekstil prosesinin her aşamasında kullanılmaktadır. Bu kimyasalların hem tüketiciler hem de çevre için risklerini değerlendirebilecek standartlar, direktifler, regülasyonlar ve kararlar gerek Avrupa Birliği gerekse büyük alıcı grupları tarafından belirlenmiştir. Agilent’ın kromatografi ve spektroskopi analiz sistemleri ile tekstil uygulamalarınız için en kapsamlı ürün portföyünü sunuyoruz. Alkilfenol etoksitler (APEO), azo boyar maddeler, alerjen/dispers boyar maddeler, fitalatlar, PFC ve nitrözamin vb. analizleri için çözümler sunuyoruz.

  • Uygulamalar ve Analizler

  • İlgili Ürünler

  • Kütüphane