Kolon ve Sarf Malzemeleri

GC Kolonları

Agilent’ın GC kolonları, laboratuvarlarınıza en yüksek performans standartlarını sağlamaya yardımcı olur. En yüksek inertlik, en düşük sızıntı düzeyleri ve kolondan-kolona en istikrarlı tekrarlanabilirlikle…

GC Sarfları

Agilent’in GC sarf malzemeleri, bilimsel sonuçlarınızı iyileştirmek için yenilikçi işlevsellik ve maksimum performans eklerken laboratuvarınızın ihtiyaç duyduğu güvenilirliği sağlar. Ferrüller, nut, tubing, inlet…

LC Kolonları

Agilent sıvı kromatografi (LC) kolonları, geniş bir analitik LC uygulamaları aralığında güvenilir, tutarlı performans sunar. Küçük molekül ayrımlarından biyomolekül ayrımlarına, glikan haritalama, protein…


ICP-MS Sarfları

ICP-MS için Agilent sarf malzemeleri, en zorlu şartlara göre üretilir ve test edilir. Yüksek kaliteli ICP-MS torch, püskürtme odaları, arayüz bağlantıları, numune giriş parçaları ve elektron çoğaltıcıları…


LC Sarfları

Agilent InfinityLab, en yüksek performans, operasyonel verimlilik ve laboratuvar güvenliği sağlamak için InfinityLab LC Serisi cihazlarla sorunsuz bir şekilde çalışır. Yüksek kaliteli cihaz parçaları ve genel…


ICP-OES Sarfları

Agilent, bir dizi atomik spektroskopi uygulamasını desteklemek için ICP-OES nebülizörler ve uygulama kitleri de dahil olmak üzere yüksek kaliteli ICP-OES sarf malzemeleri sunar. Uygulamaya özel ICP-AES…


Genel Sarflar

Günümüzün zorlu uygulamalarında vial bütünlüğü, temizliği ve tutarlılığı büyük önem arz ediyor. Bu nedenle Agilent vialleri ve kapakları, Agilent cihazlarının üretiminde gösterilen mühendislik uzmanlığıyla tasarlanmıştır…


MP-AES Sarfları

Agilent, MP-AES uygulamalarınızda en iyi performansı elde etmek için torch, püskürtme odaları ve pompa tubingleri de dahil olmak üzere, yüksek kaliteli MP-AES malzemeleri sunmaktadır. MP-AES…


FTIR Sarfları

Uygulamanızın, talep ettiği yüksek hassasiyet ve verimliliği korumak için kapsamlı FTIR parçaları ve sarf malzemeleri serisi sunuyoruz. Agilent’ın 4200 FlexScan ve Cary 630 FTIR Sistemleri için FTIR cihaz…


UV Sarfları

Hem devam eden ölçümleriniz için hem de spektrofotometrenizin esneklik ve yeteneklerini artırmak için UV-Vis ve UV-Vis-NIR kaynaklarının geniş bir portföyünü sunuyoruz. Agilent’ın Cary sistemleri için…


Floresans Sarfları

Floresans uygulamalarınızın talep ettiği en üst düzeyde hassasiyet ve verimliliği sağlamak için Agilent, bir dizi floresans sarf malzemeleri sunar. 96-kuyu veya 384-kuyucuklu mikro plakalar, hücre tutucuları…


AA Sarf Malzemeleri

Agilent size AA cihazınızın yüksek performansını sürdürmesi için tasarlanan geniş bir sarf malzemesi yelpazesi sunuyor. Agilent, ayrıca uygun maliyetli üstün bir performans elde edebilmeniz için yüksek…