Floresans Sarf Malzemeleri

Hızlı Filtre Aksesuarı Sarf Malzemeleri

Hızlı Filtre Aksesuarı rasyometrik floresan proplar kullanarak hücre içi ve dışına doğru gerçekleşen hızlı hücre içi iyon hareketlerinin ölçümü için Cary Eclipse’i filtre bazlı bir cihaza adapte eder. Bu ölçümler yüksek hızda bir görüntüleme monokromatörü kullanılarak ölçülemeyecek hızlı kinetik gösteren işlemlerde kullanılır. Hızlı filtre aksesuarı içine araştırma altındaki florofora uygun bir çift bant geçiren filtre takılmalıdır. Agilent kalsiyum bağlayıcı boyalar olan Fura-2 ve Indo-1’in ölçümü için uygun filtre çiftleri sunmaktadır. Bu filtreler 25 mm çapındadır ve siyah bir alüminyum halka içine takılır. 

Özel Üretim Aksesuarlar için Taban Plakası

Taban plakası Eclipse aksesuarlarının çoğu için ortak olan yerleştirme delikleriyle Cary Eclipse hızlı kilitleme mekanizmasını bir araya getirir. Özel üretim aksesuarlarını Eclipse numune kompartımanına takmak için kullanılabilir. 

Floresans Küvetleri ve Akış Hücreleri

Dikdörtgen hücreler en çok kullanılan hücre türüdür. Bizler standart hücreler, aynı yol uzunluğundaki standart bir hücrenin hacminin yaklaşık %40’una sahip alt mikro hücreler ve standart bir hücrenin hacminin yaklaşık %20’sine sahip mikro hücreler sunuyoruz. Standart 10 mm’lik küvet tutucuya direkt uyan düşük hacimli üçgen hücreler de mevcuttur. Yalnızca küçük miktarda bir numune olması durumunda mikro hücre küvetleri de kullanım için idealdir. Listelenen tüm küvetler Cary Eclipse floresan spektrometresi için optimum Z-yüksekliğine (hücre tabanı ve ışık demeti merkezi arasındaki uzaklık) sahiptir. 

Mikro Plakalar

Mikro plakalarımız en iyi genel hazneler arası tekrarlanabilirlik için beyaz ya da en düşük zemin sinyal seviyeleri için siyah olarak mevcuttur. Her iki türde de hidrofobik ve/veya iyonik gruplar içeren orta ve büyük molekülleri (10 kDa’dan büyük) bağlayan yüksek bağlama yüzeyleri bulunur. Bu mikro plakalar Cary Eclipse Mikro Plaka Okuma Aksesuarı için önerilir.