GC Kolonları

GC Kapiler Kolonlar

İhtiyacınız Olan Ürünlerden Çok Daha Fazlası…

Güvenilir Sonuçlar!

En yüksek inertlik, en düşük sızıntı düzeyleri ve kolondan-kolona en istikrarlı tekrarlanabilirlikle Agilent J&W GC Kapiler kolonları piyasadaki tüm kolonlardan daha iyi performans gösterir.

 Ultra İnert Kolonlar – asit, baz ve diğer aktif bileşiklerin analizi gibi eser seviye analizerinizi güvenle gerçekleştirmenizi sağlar. Ayrıca hassasiyet, performans ve de analitik sonuçlarınızın bütünlüğü için inert bir GC akış yolu sağlar.

 Yüksek Verimli Kolonlar – Yüksek iş hacmi görüntüleme, hızlı işlem inceleme, hızlı QC analizleri ve hızlı metot geliştirme gibi düşük analiz süresi gerektiren uygulamalarınız için idealdir.

 Düşük Sızıntılı GC/MS Kolonları – geniş bir eser seviye numune yelpazesinin kromatografisini gerçekleştirmek için özel olarak tasarlanmıştır ve yüksek sıcaklıklarda bile düşük sızıntı ve yüksek inertlik sağlar.

 Premium Polisiloksan Kolonlar – sarsılmaz, dayanıklı ve çok yönlüdür. Çok çeşitli durağan fazlarda elverişlidir.

Polietilen Glikol (PeG) Kolonlar – Agilent’ın çapraz bağlama ve deaktivasyon işlemlerinin sıkı kalite kontrolü sayesinde, laboratuvarınızın değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmeniz için çeşitli benzersiz faz nitelikleri sunar.

 Özel Üretim Kolonlar – Agilent’ın yüksek sıcaklık, yaşam bilimleri, pestisit, ham petrol, yarı uçucu ve uçucu madde uygulamaları için öngördüğü kaliteden ödün vermeyen standartları karşılar.

 Plot Kolonlar – Oda sıcaklığındaki gaz bileşikleri için üstün ayırma sağlar. Bağlı gazlar, molekül ağırlığı düşük hidrokarbon izomerler, uçucu polimer bileşikler ve gaz, amin, hidratlar gibi reaktif analitler için de idealdir.

İlerleyen sayfalarda yenilikçi Agilent J&W GC kolonlarının tam yelpazesiyle ilgili detayları bulacaksınız. Daha fazla bilgi için Agilent yerel temsilcisi veya Agilent Yetkili Distribütorü ile iletişime geçin. Ya da www.agilent.com/chem/store adresine girerek siparişinizi internet üzerinden de verebilirsiniz.