DB-624UI

  • Çevresel uçucu organik bileşik (VOC’lar) metotlarına sahiptir.
  • 3, 502.2, 503.1, 524.2, 601, 602, 8010, 8015, 8020,8240, 8260 sayılı Amerika Birleşik Devletleri EPA metotları için mükemmeldir.
  • Solvent analizi, petrokimyasalların ve özel kimyasalların analizi gibi endüstriyel kimyasal analizlerini gerçekleştirebilir.
  • Alkolik içecekler ve fuzel yağları gibi gıda ve içecekleri analiz edebilir.
  • Her USP <467> için farmasotik solvent kalıntılarını tespit edebilir.
  • Ultra inertlik işlemi moleküler ağırlığı düşük asidik bileşikler için mükemmel pik şekliyle uygulama aralığını genişletir.
  • UI testiyle kolonlar arasında üstün performansı garanti eder.
  • Endüstriyel standarda sahip DB-624 ile aynı seçiciliğe sahiptir. Herhangi bir metot değişikliğine gerek olmaksızın bir üst modele geçirilebilir.