AdvanceBio Amino Acid Analysis

  • Güvenilir sonuçlar – Verimli Poroshell partikül morfolojisi ile sağlanan yüksek çözünürlüklü ayırma
  • Düşük maliyet – Dirençli uzun kolon ömrü, yüksek pH direnci, kimyasal olarak modifiye edilmiş silika
  • Arttırılmış esneklik – 2,7 mikron çapındaki parçacıklar aracılığıyla hem HPLC hem UHPLC sistemleri ile uyumluluk
  • Kalite kontrol – AdvanceBio AAA kolonları kaliteyi sağlamak için amino asit standartlarında dizi halinde test edilmiştir
  • Kolay sipariş – Kit olarak ulaşılabilir standartlar ve reaktifler.
  • Otomatik online derivatizasyon – Agilent analitik enjeksiyon sistemleri ile