CapillaryNano

  • En küçük numune ölçüleriniz için en yüksek hassasiyet
  • Tüm LC/MS arayüzleriyle uyumlu
  • İç çapları 0.5, 0.3 and 0.075 mm
  • Hem küçük hem de büyük moleküller için paketler/fazlar (sırasıyla 80A ve 300A gözenek boyutları)
  • 300StableBond kolonları 300A gözenek boyutuna sahiptir
  • Sayısal tanımlaması olmayan fazla 80A gözenek boyutuna sahiptir
  • 1D ve 2D aplikasyonları için idealdir