Küçük Moleküller için PLRP-S

  • Uzun ömürlerde tekrarlanabilir sonuçlar veren dayanıklı ve esnek polimer partiküller içerir
  • Isı ve kimyasal olarak sabittir
  • USP L21 atama ile uyumlu
  • Biyoloji, kimya, klinik araştırma, enerji, çevre, gıda ve tarım, malzeme bilimi ve ilaç endüstrisinde kullanılır
  • Küçük moleküllerin büyük komplekslere ve polinükleotidlere ayrılması için gözenek boyutları (100A-400A)