Poroshell 300

  • Yüzeysel olarak gözenekli parçacıklarla biyomoleküllerin UHPLC ayrışmaları
  • 300A gözenek proteinler (1000 kDa’ya kadar) ve monoklonal antikorlar ile yüksek verim ve geri kazanım sağlar
  • Poroshell 300SB ile düşük pH’ta uzun ömür elde edin; 300Extend-C18 ile yüksek pH’ta
  • 300SB-C18, 300SB-C8, 300SB-C3 ve 300Extend-C18 dört farklı bağlı faz ile kurtarma ve seçiciliği en iyi hale getirin