Method Geliştirme Kitleri

  • Değişen pH veya methot geliştirmeleri için seçiciliğe dayalı kitler
  • Eclipse Plus C18, Eclipse Plus Phenyl-Hexyl, Bonus-RP, StableBond C18 ve Extend-C18’i içeren kolon seçim seçenekleri
  • Sütun boyutu seçenekleri 2,1x50mm, 4,6x50mm ve 1,8µm veya 3,5µm parçacık boyutları ile 4.6×100 mm boyutlarını içerir