ZORBAX Rx

  • Son derece saf (>%99.995) gözenekli silika mikroküreleri
  • 8μm ve 5μm partikül boyutları için uygundur
  • Diğer silika çeşitlerinden daha güçlüdür
  • ZORBAX SIL’e oranla daha düşük asidik oran, daha az metal içerik
  • Düşük asitlik ve düşük metal içeriği daha asidik silika üzerinde zayıf pik simetrisi sergileyen polar bileşiklerin normal faz ayrımı için Rx-SIL’i idealleştirir.
  • HILIC modu içinde yüksek organik mobil fazlara sahip çok hidrofilik bileşikler için faydalı Rx-SIL
  • Rx-C18, Eclipse Plus C18, Eclipse XDB-C18 ve StableBond SB-C18’e göre düşük pH’ta alternatif seçicilik, daha yüksek sıcaklık uygulamaları için StableBond önerilir.
  • SB-C18 kolonlarına göre Rx-C18 kolonlarında daha yüksek karbon yükü mevcuttur (%12 vs %10)
  • Düşük pH aplikasyonları için (ph 8’e kadar) yüksek stabilite ve iyi pik şekilleri