ZORBAX StableBond

  • Düşük pH ayrımları için en uzun kolon ömrü ve en iyi tekrarlanabilirlik – pH 1’e kadar düşme
  • Patentli sabit kolon kimyası bozulma olmadan yüksek sıcaklıkta ve düşük pH’ta kullanımına izin verir
  • Altı farklı bağlı faz geniş seçicilik sağlar – SB-C18, SB-C8, SB-CN, SB-Phenyl, SB-C3 ve SB-Aq
  • Konvansiyonel end-capped kimyalara kıyasla farklı seçicilik
  • İyi pik şekilleri için yüksek saflıkta (B Tip) silika
  • SB-Aq sulu mobil fazlarda polar analitlerin tekrarlanabilir olmasını sağlar
  • Farklı fazlarla teknik bilgi ve özellikleri kıyaslamak için faz özellikleri şemamızı inceleyiniz.