Visium Uzamsal Gen İfadesi

Doku görüntüsüne haritalanmış transkriptom verisi 

 Visium Uzamsal Gen İfadesi, dokuyu total mRNA’yı temel alarak sınıflandıran yeni nesil bir moleküler teknolojidir. Normal gelişim, hastalık patolojisi ve klinik translasyonel araştırmalarınızda yeni içgörüler keşfetmek için tüm transkriptomu morfolojik bağlamla eşleyin.