ONCOVISION

Yenilikçi Tıbbi Görüntüleme.

Oncovision, cerrahlar, radyologlar, onkologlar ve nükleer hekimler tarafından kanser tanısı ve tedavisi için kullanılan yenilikçi medikal görüntüleme cihazlarının önde gelen sağlayıcısıdır.

Oncovision, teknolojik olarak rekabet gücü yüksek, yüksek büyüme endüstrisinde dinamik bir marka haline geldi. Oncovision, 30’dan fazla pazarda ve Türkiye’de Sem Laboratuar Cihazları distribütörlüğünde satışını sürdürmektedir.

Güçlü bir iç boru hattı vasıtasıyla Oncovision, klinik ve klinik öncesi bir ürün yelpazesine sahiptir. Klinik ürün grubu, eşsiz bir intraoperatif Gama Kamerası olan pazar lideri Sentinella ve 2 mm’den daha küçük lezyonları görselleştiren ve tümör aktivitesini nicelik kazandırma kapasitesine sahip bir meme kanseri tanı cihazı olan devrim yaratan Mammi PET‘i içeriyor. Oncovision, radyonüklid cerrahide altın standart olan Wprobe ile portföyünü tamamlıyor.

Oncovision, hastalar üzerinde önemli yararlar sağlamak için yenilikçi ürünleri başarılı bir şekilde geliştirip pazara sunma yeteneği ile kendini ayırdı ve bu trende devam etmeyi taahhüt ediyor. Ayrıca şirket, doğru teşhis ve kanser tedavisi için teknik ve klinik çözümler üretmeyi ve en yüksek kalitede ve en iyi performans gösteren ürünleri sunmayı planlıyor.

Ürünler

Mammi, erken meme kanseri tespiti için gerekli olan 2 mm’ye kadar tümörleri görselleştirebilen benzeri görülmemiş klinik çözünürlüğe sahip olan özel bir meme PET’idir.

Sentinella, intraoperatif olarak Sentinel lenf nodlarını tespit etmek, lenf nodlarına olası uzantıları değerlendirmek, sentinel lenf nodlarının geleneksel nod zincirlerinin dışında tanımlanmasını sağlamak için benzersiz ve yenilikçi bir sistemdir.

Wprobe, Sentinel lenf nodu tespitinde kullanılan kablosuz gama probu. Sentinel lenf nodu biyopsisini birçok klinik uygulama için kolay, doğru, güvenilir ve çok yönlü yapacak şekilde tasarlanmıştır.