MAMMI

Her meme kanseri hastasına yüksek teknoloji.

Mammi, erken meme kanseri tespiti için gerekli olan 2 mm’ye kadar tümörleri görselleştirebilen benzeri görülmemiş klinik çözünürlüğe sahip olan özel, memeye özgü bir PED sistemidir.

Görüntüleme teknolojisi, küçük lezyonları diğer konvansiyonel tekniklerden daha doğru olarak tanımlayabilir.

Mammi, lezyonların, heterojen tümörlerin aktif alanlarının ve tümör sınırlarının olağanüstü bir tanımını ve karakterizasyonunu sağlar. Tedavide daha spesifik olmak, ameliyatları kesin bir şekilde planlamak ve neoadjuvan tedaviler sırasında cevabı izlemek için idealdir.

Halka konfigürasyonu ile birlikte, prone pozisyonunda ve meme kompresyonu olmadan, optimum hasta konforu sağlar, hassas lezyonların hassasiyetini ve algılanmasını arttırır.

Mammi, diğer lezyonlardan daha hassas olarak erken lezyonları saptama yeteneğine sahiptir.

MAMMI’ın Avantajları

Erken ve Doğru Teşhis


Kompleks vakalarda yardımcı olan gerçek 3D yüksek çözünürlüklü görüntüler (önceki ameliyatlar, yoğun meme, vb.). Tüm vücut PET’teki yanlış negatifleri ve MR’den yanlış pozitiflikleri azaltır.

Neoadjuvan Tedavinin Erken Cevabı İzlenmesi

Mammi, tümörün metabolik aktivitesini, şeklini, boyutunu ve doğru SUV nicelemesini sağlar: kişiselleştirilmiş tedavilerin optimizasyonu için kritik önem taşır.

Tüm Vücut PET/ CT’den Daha Düşük Dozlarda Daha Büyük Yararlar Sağlar

Yüksek hassasiyetli halka geometrisi sayesinde, hastalara ve teknisyenlere minimum radyasyon maruziyeti ile daha güvenli, doğru ve çok taramalı düşük dozlar kullanılabilir.

Tümör Karakterizasyonu

malign, benign veya şüpheli lezyonlar

Mammi’nin yüksek çözünürlüklü görüntülemesi, tümör içindeki heterojenliği görselleştirir. WBPET’te bu doğruluk seviyesinin görselleştirilmesi imkansızdır.

Hasta Dostu Ve Kullanımı Kolay

Prone pozisyonu ve meme kompresyonu olmadan rahat meme muayenesi. Çift dedektör konfigürasyonu, aynı zamanda daha fazla hasta taramak için daha hızlı görüntü alımı sağlar. Buna ek olarak, sezgisel ve kullanıcı dostu yazılımı sayesinde kullanımı kolaydır ve hızlı öğrenme eğrisine sahiptir.