Etüvler

Etüvler, içinde belirli bir sıcaklık elde edilerek kurutma, mikrop üretme, dezenfekte veya sterilizasyon gibi işlemlerin yapılabildiği laboratuvar cihazıdır.

Kurutma ve nem alma gibi fiziki hadiseler yanında bazı kimyevi reaksiyonlar için lüzumlu yüksek sıcaklık derecelerini elde etmek için de etüvlerden faydalanılır. Mikrop üretmek için laboratuvarlarda kullanılan etüvler, gelişmeleri belirli bir sıcaklığı icâbettiren mikroplara müsâit sıcaklık şartları sağlamada kullanılır.

 

 

Etüvler

Ürünü İncele


Etüvler Nerelerde Kullanılır?


  • Mikrop öldürmede, (Bu tür etüvler 160 ile 180 °C arası sıcaklıklarda çalışırlar.)
  • Cerrahi aletlerin dezenfekte edilmesinde,
  • Deneysel mikrop üretiminde,
  • Çeşitli kumaş, kürk, kauçuk, vb. dezenfekte edilmesinde (Bu tür etüvler sıcak su buharı ile çalışırlar) kullanılır.

Vakumlu Etüv

Vakumlu etüvler; plastik endüstrisi, elektronik endüstrisi, ilaç sektörü gibi alanlarda kullanılabilir. Hızlı ve homojen kurutma sistemine sahiptir. Farklı boyutlarda iç hacme sahiptirler.

Etüvler Ve Kurutma Fırınları

BINDER ED serisi etüvlerin gücü: 300 °C’ye kadar rutin kurutma ve sterilizasyon aplikasyonları.