CLASS III BİYOGÜVENLİK KABİNİ

Personel ve ürün koruması için BSL 3’e uygun laboratuvar izolatörü.

 BSL 3 için uygun bir laboratuvar izolatörü, en tehlikeli maddelerle çalışan personel için yüksek derecede koruma sağlar. Buna ek olarak, “A” sınıfı temizlik ve laminer hava akımı sayesinde ürün korumasını garanti eder.

Bu izolatör, eczacılıkta veya hastanelerde sitostatiklerin hazırlanması (dilüsyon ve dozajlama) için ve laboratuvarlarda her türlü tehlikeli ve biyolojik materyaller ile çalışmak için kullanılabilir.

 * Çalışma odası ve bir çift malzeme hava kilidi

* Çalışma odasında iki veya dört eldiven seçeneği