STERİLİTE TESTİ İZOLATÖRÜ

Sterilite testi ve ürün koruması için uygundur.

 Bu izolatör, aseptik koşullarda yüksek derecede ürün koruması sağlar.

  • Sterilite testi için tek odacıklı izolatör
  • Steril malzemelerle çalışmak için 4 kollu hazne
  • Hava kilidi odası eklenebilir ve H2O2 ile sterilizasyon sağlanabilir