• GELECEK İÇİN DOĞRU TASARIM

  TRUE DESIGN FOR FUTURE

Laboratuvar Sistemleri

Laboratuvar Yatırımlarının Aşamaları ve Anahtar Noktaları

 1. Yatırımın belirlenmesi  
 2. Yatırım Bütçelemesi & Finansman 
 3. Yatırım yerinin belirlenmesi  
 4. Ön fizibilite çalışmaları 
 5. İş kapsamının belirlenmesi ve izin süreci  
 6. Alt üstlenicilerin belirlenmesi  
 7. Projenin kaba planlarının oluşturulması  
 8. Laboratuvar alanlarının belirlenmesi, iş akışının belirlenmesi, acil durum güzergahlarının belirlenmesi.  
 9. Genel yerleşim planları ve yönetmelikler 
 10. Laboratuvar planlaması  
 11. Laboratuvar cihaz listelerinin belirlenmesi  
 12. Alt yapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve hesaplanması  
 13. Teknik planların oluşturulması  
 14. Kurulum ve devreye alma 
 15. Cihazların devreye alınması metotların belirlenmesi ve aplikasyon.  

1-Yatırımın belirlenmesi  

 • Laboratuvarlar 
 • BSL laboratuvarlar 
 • Destekleyici alanların belirlenmesi(ofisler, yaşam alanları, mekanik alanlar)  

2-Yatırım Bütçelemesi & Finansman 

 • Bina 
 • Bina içi yerleşim 
 • Operasyonel maliyetler  
 • Bakım ve servis 
 • Operasyonel Maliyetler 

  Düşük operasyonel masrafları laboratuvarın ömrü boyunca değerlendirilmesi gereken sabit bir giderdir.  

  Örneklemek gerekir ise; 50 adet çeker ocağa sahip bir analiz ve sentez laboratu- varı için yıllık enerji tüketim miktarını göz önüne alalım. 50 adet çeker ocağın 800 m3/saat’lik bir debide çekiş yapması sonucu yılda 187.000 €* olan enerji tüketimi 50 adet çeker ocağın 200 m3/saat lik bir debide çekiş yapması sonucu yılda 88.000 €* düşmektedir (2014 avrupa elektrik birim fiyatları baz alınmıştır) 

3-Yatırım yerinin belirlenmesi

4-Ön fizibilite çalışmaları

5-İş kapsamının belirlenmesi ve izin süreci

6-Alt üstlenicilerin belirlenmesi

Müteahhitlik kapsamı dahilinde

 • Kaba bina planlarının oluşturulması
 • Genel kat planlarının oluşturulması
 • Bina genel altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sistemlerin bina içi yerleşimi
 • Ofisler ve genel yaşam alanları
 • Depo
 • Sığınak ve mekanik binalar

7-Projenin kaba planlarının oluşturulması

8-Laboratuvar alanlarının belirlenmesi , iş akışının belirlenmesi, acil durum güzergahlarının belirlenmesi, Genel yerleşim planları ve yönetmelikler

Tasarımda kullanılan ürünlerin dayanıklılığı doğru laboratuvar çözümleri için gerekli şartların başında gelir. Yüksek kaliteli ham materyallerden üretilen son ürünün de aynı dayanıklılığı ve yanısıra ergonomi ile işlevselliği taşıması beklenir. Laboratuvar sistemleri üreticileri bu konuda ürünlerinin dayanımlarını sadece söylemde bırakmayarak bağımsız test kuruluşlarının onayıyla belgeleyebilmektedir. Yüksek bütçeli ekipmanların, hassas test metotlarının ve iş güvenliğinin önemli olduğu laboratuvarlar için bu belgelendirme kullanıcı ve denetleyici mecralarca bağlayıcı olmaktadır.

Laboratuvar sistemlerini ilgilendiren, başta TSE olmak üzere EN ve DIN standartları bu sistemlerin tasarı ve görevlerini tanımlamakta, laboratuvar dizaynının temellerini oluşturmaktadır. Mobilya ve havalandırmalı sistemler için hammadde üreticileri ve üretim teknikleri sınırlı iken doğru ürünü satın almanın yegane yolu projelerde bu standartların tanınarak üreticilerden geçerli belgelerin istenmesidir.

İlgili standartların başlıca örnekleri aşağıdaki gibidir;

 • Çeker ocaklar, TS EN 14175-1,-7
 • Odaların havalandırılması ve denge oranları, DIN 1946
 • Yangına dayanımlı güvenlik dolapları, EN 14470 Kimyasalların depolanması EN 14727
 • Laboratuvar kontrol vana ve renk kodlaması, EN 13792
 • Laboratuvarlar için tezgahlar, ölçüler, güvenlik, EN13150
 • Elektrikli ürünler için laboratuvar güvenlik önlemleri, EN61010
 • Laboratuvar mobilyası dizayn ve kurulum için öneriler, EN14056,
 • Biyogüvenlik kabinleri, EN12469 ANSI
 • CEN/CENELEC

9-Laboratuvar planlaması

Yeni bir laboratuvar için yatırım maliyetleri, operasyon maliyetleri, servis, yerleşim, iş akışı ve iş güvenliği gibi farklı birçok unsur göz önüne alındığında “dizayn ve planlamanın” proje içerisindeki hayati önemi daha net olarak anlaşılabilir. “

Yeni bir laboratuvar oluşturulurken planlama adımları temelde;

 • Alan
 • Odaların tespiti, iş akışının belirlenmesi odalara göre cihaz listelerinin oluşturulması ve personel sayılarının
 • Laboratuvar dizaynı
 • İnşai işlemler
 • Altyapı işlemleri
 • Elektrik hattı
 • Sıhhi ve medikal tesisat
 • Havalandırma ve egzoz hatlarının oluşturulması
 • Data, bilgi işlem, bus hatlarının oluşturulması
 • Aydınlatma
 • Laboratuvar sistemlerinin belirlenmesi (mobilyalar, havalandırmalı ürünler, kimyasal depolar ve atık yönetimi)
 • Cihaz kurulumları, validasyon, devreye alma

10-Laboratuvarların cihaz listelerinin belirlenmesi

Yeni alımı yapılacak ve laboratuvar içerisinde kullanılacak cihazların belirlenmesi, altyapı ihtiyaçları ve genel yerleşim planları için çok önemlidir.

Laboratuvar planları, kullanıcının ve cihazların ihtiyaçlarına göre oluşturulmalıdır.

Kromotografi ve spektroskopi cihazları ile birlikte tamamlayıcı cihazları, temel laboratuvar cihazları, genetik ve patoloji cihazları, sarflar, gıda ve klinik kitleri, aplikasyon ve teknik servis hizmetlerimiz ile size yatırımınız süresince geniş bir çözüm imkanı sunuyoruz.

11-Alt yapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve hesaplanması

 • Havalandırma ve Egzoz sistemleri
 • Su & pis su
 • Elektrik
 • Data
 • Gaz tesisatları
 • Merkezi sistemler
 • Güvenlik

12-Teknik planların oluşturulması

13-Kurulum ve devreye alma

14-Cihazların devreye alınması metotların belirlenmesi ve aplikasyon.

Sem, Laboratuvarınızın dizayn aşamasından, cihazlarınıza, sarf malzemelerinizden kimyasallarınıza, servis hizmetlerinize kadar komple laboratuvar çözümleri sunar.