Su Saflaştırma Sistemleri

Merck, kolay kullanım ve dokunmatik ekran sayesinde laboratuvar ve araştırma çalışmalarınız için yüksek kalite ve farklı hacimlerde saf su ve ultra saf su için çözüm ortağınız.

Laboratuvarınız için uygun su sisteminin seçimi, kullanılabilir besleme suyu miktarı, günlük hacim gereksinimleri, izleme gereksinimleri, beklenen sertifikasyon seviyeleri ve sahip olabileceğiniz diğer belirli gereksinimler gibi çeşitli parametrelere bağlı olacaktır. İhtiyaçlarınıza en uygun ultra saf su sistemini tasarlamanıza ve tartışmanıza yardımcı olmak için marka yöneticilerimiz ve ürün sorumlularımız mevcuttur.

Milli Q İntegral Serisi

Ürünü İncele


Cihaz Seçimi Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler


  • Tip 1 ultra saf su, HPLC mobil faz, GC, HPLC, AA, ICP-MS için şahit numune ve örnek seyreltme ve diğer gelişmiş analitik tekniklerde kullanılır.
  • Tip 2 saf su, genel laboratuvar uygulamalarında, tampon çözelti hazırlama, pH çözeltileri, titrasyon ve mikrobiyolojik kültür ortamında kullanılır.
  • Tip 3 saf su, en düşük laboratuvar su kalitesidir, cam malzemelerin yıkanmasında, ısıtma banyolarında ve otoklavın beslemesinde kullanılır.
Tip 1 

Ultra Saf Su Cihazları

Ultra saf su cihazları birçok farklı laboratuvar uygulamaları için şebeke suyundan saf su ve ultra saf su ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Tip 2 

Saf Su Cihazları

Merck tarafından patenti alınmış Elix Teknolojisi(EDI modulü) sayesinde şebeke suyundan yüksek kalitede iyonlarından ayrıştırılmış saf su ihtiyacını karşılamaktadır.

Tip 3 

Saf Su Cihazları

Şebeke suyundan saf su ihtiyacını karşılamaktadır.Kullanılan Su Kaynağına Göre

Şebeke suyu, kuyu suyu, merkezi saf suya göre cihaz seçimleri yapılmalıdır.

Saf Su Cihazlarının Filtrelerinin Ömürlerine Göre

Saf su cihazlarının filtreleri kullanılan besleme suyunun kalitesine ve cihazların kullanım sıklığına göre değişiklik göstermektedir. Merk cihazlarının yedek parça ve sarfları oldukça uzun ömürlüdür.

Uygulama Alanına Göre

Uygulama alanlarına göre saf su cihazı seçimi yapılması gerekmektedir.

Uygulama Alanlarını Gör