Tip 2 Su Saflaştırma Cihazları

Tip 2 Saf Su 

Genel laboratuvar uygulamalarında, tampon çözelti hazırlama, pH çözeltileri, titrasyon ve mikrobiyolojik kültür ortamında kullanılır.

 


Elix Advantage

Elix Essential

Elix Large