Brookfield – Falling Ball

Özel Amaçlı Viskozimetre (Falling Ball)

Özel amaçlı viskozimetre olan Falling Ball ile;

  • Tekrar testleri yapılabilir
  • DIN53015 standardı ile ölçüm 
  • Sıcaklık probu
  • Doğruluk %0.5 ve Kullanılan %2