Agilent

AGILENT TECHNOLOGIES tarafından geliştirilen Kromatografi, Spektroskopi ve sarf malzemelerin yanı sıra Genetik ve Patoloji alanlarındaki cihazlarıyla da 1938’den beri ‘tam hizmet’ anlayışıyla hizmet vermektedir.

Analitik Cihazlar

 • Gaz Kromatografi
 • Sıvı Kromatografi
 • Kütle Spektrometresi
 • Spektroskopi 

Genetik  ve Patoloji

 • Otomatize Elektroforez
 • PCR / Real-Time PCR (qPCR)
 • Hücre Analizi
 • Mikroarray
 • Yeni Nesil Dizileme
 • Biyoinformatik
 • FISH  Probları
 • İmmünohistokimya
 • Hiskokimya

Sarf Malzeme (CROSSLAB)

 • Kolon
 • Vial
 • Filtre
 • Enjektör
 • Şırınga vs.

https://www.agilent.com/