Temel Değerlerimiz

Bizi farklı kılan değerlerimiz; tüm çalışanlarımızla geçmişten bugüne temelini oluşturduğumuz birlik ve beraberliğimizi güçlendiren mesleki etik kurallarımızdır.

Toplum, müşterilerimiz, ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve bayilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımız için geçmişimizden edindiğimiz bu ilkeler ışığında birbirimize güvenerek, saygı göstererek, gelişerek ve paylaşarak geldiğimiz bugünümüzü unutmadan daha ileriye taşıyabilmek başlıca hedefimizdir.

GÜVEN

Güven, inanç, umut ifade eder. İnsana güvenmektir. Bilim ve bilgiye inanmaktır. Bireylerin birbirlerine ve birlikte yarattıkları değerlere olan güven ve inancıdır. Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe olan inancımızdır. Arkadaşlarımıza, dostlarımıza güvenmek ve inanmaktır. Yaptığımız işlerin doğruluğuna duyduğumuz inanç ve güvendir. Özgürlüğe, eşitliğe, Cumhuriyet’e ve laikliğe duyduğumuz inanç ve güvendir. İyi ahlaka duyduğumuz inanç ve güvendir. İyi ve kötü günde yalnız olmadığımız ve yalnız kalmayacağımıza olan inancımızdır.

SAYGI

Saygı, saygınlık ve saygı göstermeyi ifade eder. Yaşama ve insana duyduğumuz saygıdır. Yaşam haklarımıza, değerlerimize, inançlarımıza, hürriyetimize duyduğumuz saygıdır. Bilime ve bilgiye duyduğumuz saygıdır. Birbirimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, rakiplerimize, müşterilerimize duyduğumuz saygıdır. Kanunlara, kurallara duyduğumuz saygıdır. Çalışarak ve hak ederek elde ettiğimiz saygınlıktır. Doğruluğa ve eşitliğe gösterdiğimiz saygıdır.

GELİŞİM

Gelişmeyi, ilerlemeyi, olgunlaşmayı, kalkınmayı ve büyümeyi ifade eder. Ahlaki ve bilimsel açıdan doğru ve güzeli bulmak için gelişmektir. Hak ve hürriyetlerimizi daha iyi anlamak adına gelişmektir. Sahip olduğumuz bilgi ve beceriyi sürekli geliştirmektir. Sadece kendimizi değil, çevremizdeki tüm insanları daha iyi olabilmek adına teşvik etmek ve desteklemektir. Beraberce kültürel ve ekonomik açıdan gelişmektir. Sahip olduğumuz değerleri korumak ve geliştirmektir. İyiyi ve doğruyu ayırt edebilmek adına gelişmektir.

PAYLAŞIM

Paylaşmak iyiyi, doğruyu, güzeli, iyi günü, hüznü, acıyı, sevinci, kazancı, kaybı, insanı insan yapan değerleri, bilgiyi, bilimi ve en önemlisi sevgiyi paylaşabilmektir. Sen, ben, onlar değil “biz” diyebilmektir. Bilgiyi paylaşmaktır. Grubumuzun başarısının devamlılığı, varlığının sürekliliği ancak ve ancak bilginin, deneyimin paylaşımını sağlamak ile mümkün olacaktır.

Misyonumuz

  • Laboratuvar cihazları satış ve destek hizmetlerinde hız ve kaliteyi arttırarak, en üst düzeyde, en yeni teknolojiler ile müşteri memnuniyetini sağlamak
  • Paydaşlarımız arasında karşılıklı güven oluşturarak, uzun süreli sürdürülebilir faydayı birlikte sağlamak
  • Laboratuvar cihazları alanında eğitim ve AR-GE faaliyetlerinde bulunmak
  • İçinde yaşadığımız toplumun yaşam kalitesini arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak
  • Çalışanlarımızın kültürel, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak

Vizyonumuz

  • Tam hizmet ve karşılıklı güven ile daha çok değer yaratarak, daha iyiye hep birlikte ulaşmak.